Het verhaal achter de feiten

Natuurlijk is het ook leuk om te weten hoe de voorouders heetten, waar ze geboren zijn en waar overleden. Maar dat blijven feiten. Vaak vinden mensen het leuker om wat meer te weten te komen over hun voorouders. Wat is het beroep dat ze uitoefenden, hoe waren de omstandigheden waarin ze leefden, kwamen ze uit grote gezinnen, is er iets terug te vinden over het wel en wee.

Natuurlijk kunnen we niet terug in de tijd en vragen stellen. Ook zijn er zelden verhalen over voorouders geschreven en kant en klaar achtergebleven.

Toch is er veel op te maken uit documenten die nog wel in te zien zijn. Zo valt uit de combinatie beroep, bezit (huis, grond), grootte van het gezin, aantal sterfgevallen op jonge leeftijd, eventuele adressen, bidprentjes, krantenartikelen, belastingafdracht, etc. etc. vaak heel wat op te maken. Zeker als er dan informatie bijgevoegd wordt over de tijdsgeest, grote en ingrijpende gebeurtenissen uit de periode en hoe de omgeving waarin de voorouder leefde er indertijd uitzag. Er ontstaat een beeld en een verhaal. We kunnen dat vaak niet verifiëren maar wel aannemelijk maken en het zorgt ervoor dat de voorouders een beetje gaan leven. Misschien wel zo dat we er dingen uit ons eigen leven in terugzien of er verhalen die in de familie achtergebleven zijn op hun plaats vallen.

Over de ene voorouder zal wat meer te vertellen zijn dan over de andere, maar in mijn ervaring zijn er in iedere stamreeks wel één of twee voorouders waar veel over te vinden is en over iedere persoon valt wel iets meer te vertellen dan alleen geboorte- en sterfdatum.

Ik heb mij gespecialiseerd in het vertellen van verhalen over voorouders en de tijd en omgeving waarin ze leefden. Zo is het verhaal over Selius Jelles Timmenga bijna geworden tot een biografie. Andere voorbeelden zijn Theodora van der Meer uit de Stamreeks Jansen en Joannes Heurnius.

Als u een stamreeks of maatwerk door mij laat maken, dan schrijf ik ook een inleiding. Een voorbeeld hiervan.

Als u het leuk vindt om niet alleen de feiten te hebben, maar ook een beeld over uw voorouders te krijgen, dan leg ik u graag nader uit wat ik voor u op dat gebied kan betekenen en bespreek ik met u in welke zaken u vooral geïnteresseerd bent.