Johanna Helena van Heusden

Langedelft - Middelburg - header

Ouders: Karel Johannes van Heusden en Elisabeth Johanna Cornelia Jacoba Frederiks
Geboorte: 22 juni 1898, Middelburg – Zeeland
Huwelijk: 19 oktober 1923, Middelburg – Zeeland
Huwelijkspartner: Wilhelm Heinrich Hetzel
Overlijden: 26 januari 1988 – Den Haag – Zuid-Holland

Geboorte

Langedelft - Middelburg - 2Annie wordt geboren op 22 juni 1898 in Middelburg. Haar ouders zijn Karel Johannes van Heusden, eigenaar van een kruidenierszaak op de Langedelft in Middelburg, en Elisabeth Johanna Cornelia Jacoba Frederiks. Ze wordt vernoemd naar de moeder van haar vader. Oma Johanna Helena van Heusden-Swarttouw overlijdt al in januari 1903 op 45 jarige leeftijd, Annie is dan vijf jaar oud.

De ouders van Annie trouwen op september 1897 in Middelburg. Ze krijgen naast haar nog twee kinderen, een tweeling, twee jongens die Frans Jan en Jan Frans genoemd worden. De tweeling komt ter wereld op 14 november 1904 en is dus ruim zes jaar jonger dan Annie.

Volgens de familiegeschiedenis van Joop van Heusden wordt vader Karel voor een maand (20 november 1908 tot 22 december 1908) in het ziekenhuis in Middelburg opgenomen. Annie is dan 10 jaar oud.
Opgenomen wegens: Krankzinnigheid
Voor rekening van: Eigen rekening

Gasthuis in MiddelburgDe soort krankzinnigheid is niets over bekend. Vader Karel was me er wel eentje, want die probeerde zo nu en dan blijkbaar zijn klanten een beetje in het ootje te nemen en de regels met een korrel zout te nemen. Ook probeerde hij vele malen ontheffing te krijgen van de inkomstenbelasting. Tevergeefs. Ook in september 1908 werd zijn verzoek weer afgewezen. Het zal niet de reden van zijn opname in het ziekenhuis geweest zijn, maar de frustratie over alweer een afwijzing zal wellicht ook niet geholpen hebben. K.J. van Heusden en zijn zaak kwamen dus ook met enige regelmaat bij de raadsvergaderingen voorbij en de verhouding tussen de Raad en Karel lijkt niet al te best te zijn. Met een schoonvader die ambtenaar ter secretarie was bij de gemeente Middelburg misschien niet zo handig. Het zal hem bij zijn schoonfamilie geen applaus hebben opgeleverd.

Over deze schoonfamilie valt meer te lezen op de pagina over Jan Coenraad Stein, één van de voorouders van moeder Elisabeth Johanna Cornelia Jacoba Frederiks.

Vader Karel Johannes heeft de zaak in kruidenierswaren van zijn vader overgenomen. Zoals op de foto te zien is worden de talen goed gesproken. We zien hem regelmatig in de krant verschijnen als hij in de clinch ligt met de bestuurders in Middelburg. In 1912 wordt er geoordeeld dat hij nu maar eens een boete moet krijgen voor het te hoge vetgehalte in de boter. Het kost hem maar liefst f. 100,-  te vergelijken met meer dan duizend euro nu.
1899

1900 1905
Langedelft 1909 1910

Opleiding

Annie volgt haar middelbare schoolopleiding in Middelburg op de Rijks Hoogere Burgerschool en doorloopt deze met succes. We kunnen het allemaal prachtig in de Middelburgsche Courant volgen. Ze slaagt in juni 1916. Dat wordt in diverse kranten vermeld. ook in de Telegraaf van 27 juli 1916.

19110715-Middelburgsche Courant-toegelaten RHB15 juli 1911 9 juli 1913 15 juli 1914

In september 1920 behaalt ze haar M.O. akte K4 voor Delfstof-, Aard-, Dier- en Plantkunde. Het staat vermeld in het Vaderland van 20 september van dat jaar. Ze kan nu lerares worden op middelbare scholen en dat wordt ze ook. Ze werkt in Goes en Middelburg.

MO-lerarenopleiding

MO-opleidingen waren opleidingen tot leraar in het Nederlands voortgezet onderwijs, dat toen Middelbaar Onderwijs genoemd werd. In de periode 1912-1987 leverden deze opleidingen bijna de helft van het aantal docenten.
Sinds de Middelbaar Onderwijswet van 1863 waren er twee wegen naar het leraarschap in het voortgezet onderwijs: de universiteit en het staatsexamen. De MO-opleidingen zijn in 1921 ontstaan als voorbereiding tot het staatsexamen voor de lesbevoegdheid in het voortgezet onderwijs, de MO-akte. De staat heeft bij de wet van 1863 weliswaar exameneisen gesteld, maar is nooit overgegaan tot het opleiden zelf. Dat werd overgelaten aan het particulier initiatief.
 
Particuliere instanties verzorgden deeltijdcursussen voor voornamelijk onderwijzers die in het lager onderwijs werkzaam waren. In 1987 werden de MO-opleidingen in het hbo geïntegreerd. De term “middelbaar” had indertijd een andere betekenis dan nu, immers er vielen opleidingen onder die heden ten dage niet meer als “middelbaar” worden gezien; denk aan o.a. het hbo.

Werk

In de periode 1921 – 1922 heeft Annie twee werkgevers. Ze werkt op de Rijks H.B.S. in Goes en op het Gymnasium in Middelburg.

Direct na het huwelijk vertrekt ze naar Nederlands Indië en het lijkt er op dat ze daar niet gewerkt heeft. In ieder geval zien we daar niets over in de kranten verschijnen.

Rijks Hoogere Burgerschool GoesHBS Goes
Gymnasium Middelburg
Gymnasium Middelburg-kleur
Nederlandsche Staatscourant – 18 juni 1921
Haagsche Courant – 17 juni 1921
De Maasbode – 9 juli 1921
19210714-de Telegraaf - benoemdDe Telegraaf – 14 juli 1921

Overlijden

 Annie sterft op hoge leeftijd, ze is 89 jaar oud geworden als ze op 26 januari 1988 in Den Haag overlijdt.
bloemen2

 

Bronnen en foto’s: Alle Zeeuwen, wiewaswie, Delpher, Zeeuws Archief, Familiegeschiedenis van Joop van HEUSDEN
Menu stamreeks Hetzel
Wilhelm Heinrich Hetzel