Neeltje Woutersen van Luchtenburgh

Ouders: Wouter Jans van Luchtenburgh en Geertruyt Hendricks Tenhage
Geboren: ca. 1667
Andere naam*: Luchtenborch, Lughtenburch, Ligtenburch
Ondertrouw: 10 juli 1653 – Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Huwelijk: Juli/augustus 1653 – Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Huwelijkspartner: Dirk van der Horst
Overlijden: Na 19 april 1690
Beroep Zonder beroep
Beroep echtgenoot *Huisman en kerckmeester*

 

* De naam van Neeltje en haar vader wordt in alle mogelijk varianten gespeld, te veel om die hier allemaal de vermelden. De u in ‘lucht’ is soms een i, de ch in ‘lucht’ is soms een g of gh, de u in ‘burgh’ is soms ook een e of een o, de gh in ‘burgh’ is soms een ch of g.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de afkomst van de naam. Er is een landgoed genaamd Luchtenberg bij Breda, er was een kasteel genaamd Lichtenberg in Maastricht, een landgoed bij Arnhem en een kasteel in Woudenberg. Ook bestaat er het huis Lichtenberg in Utrecht. Een voormalig stadskasteel aan de Oudegracht, nu deel uitmakende van het Stadhuis, gebouwd door de familie van Lichtenberg.

** Het is aannemelijk dat Dirck hereboer, huisman is vanwege het feit dat ook zoon Arbraham dit beroep heeft. Echt bewijs is er vooralsnog niet voor te vinden. Er zijn aktes over ene Dirck van der Horst waarin deze aangemerkt staat als kerckmeester voor de kerk van Jutphaas. Gezien de locatie van de kerk mogen we aannemen dat het de echtgenoot van Neeltje betreft. Een kerkmeester was een leek die instond voor het dagelijkse financiële beheer van de kerk en de dagelijkse zorg van het kerkgebouw en alles wat daartoe behoort, binnen een parochie. Dirck zal dus geen armzalige boer geweest zijn. Hij kon alleen maar kerkmeester zijn als hij kon lezen, schrijven en rekenen en zal dus een goede opleiding gehad hebben en een goede positie in Jutphaas om voor dit ambt in aanmerking te komen.

Link naar Joannes Heurnius

We zien de link tussen Neeltje en Joannes in een akte uit 1671. De akte gaat over de onmondige kinderen van Cornelis Weyland. Die kinderen zijn de kinderen van de moeder van Neeltje uit een eerder huwelijk met Jacobus Dusart en dus de halfbroertjes en zusjes van Neeltje. De vader van Neeltje, Wouter wordt dan ook aangemerkt als stiefvader. Hendrik ten Hagen staat genoemd als grootvader. Hendrik ten Hagen is de vader van de moeder van Neetje en dus ook de grootvader van Neeltje. Grootvader Hendrik ten Hagen is getouwd met Margaretha Deliana van Heurne. Als voogd treedt op Paulus Heurnius, raad in de vroedschap van Utrecht. De zoon van Thomas Heurnius, overgrootvader van Neeltje, heet Paulus en is ook raad in Utrecht. Dat zal dezelfde Paulus zijn, broer van de grootmoeder van Neeltje en oudoom van de onmondige erfgenamen van Cornelis Weyland, de kinderen Dusart.

Procuratie – tot aankoop van landeryen of ander vastgoed tot f 6.000,-, of tot belegging daarvan
Datering: 02-09-1671
Aktenummer: 63
Notaris: J. VAN PADDENBURGH
Constituant: onmondige erfgenamen Cornelis Weyland
Voogd: Christiaen Dusart
Voogd: Isaack Dusart
Voogd: Johannes Dusart
Voogd: Paulus Heurnius – Beroep: raad in de vroedschap van Utrecht
Geconstitueerde: Hendrik ten Hagen, grootvader
Geconstitueerde: Wouter van Luchtenburgh, stiefvader
Inventarisnummer: U081a001

 

Kinderen

Voornamen Doopdatum Doopplaats
Peterken 10 juni 1655 Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Abraham ca. 1657 Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Pieternell 5 december 1658 Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Gijsbert ca. 1660 Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Maria 13 juli 1661 Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht
Hendricus 18 oktober 1663 Jutphaas – Nieuwegein – Utrecht

Mogelijk zijn nog andere kinderen van het echtpaar Jannigje en Gerrit

Terug naar het schema