Aanbestedingen

Aanbestedingen op een rijtje

 

Onderstaand de aanbestedingen waarvoor Selius zich heeft ingeschreven op een rijtje. Het zullen er meer geweest zijn, maar dit is wat vooralsnog is terug te vinden. Opgesplitst naar ‘gegund’ en ‘niet gegund’. Zie het onderdeel Bedrijf voor meer informatie over een aantal gegunde aanbestedingen.

Gegund

steiger-header-zwart-wit-smal-licht

22 juli
1885
Posthuis Heerenveen. Voor meer informatie zie de pagina’s Bedrijf en Extra informatie over de bouwwerken van Selius G-18850722-aanbesteding-gegund G-posthuis-theater
14 mei
1887
Herstellen van de ophaalbrug in Oosterend en bestrating in Rien. Wat opvalt is dat zowel Selius en Jacobus als IJde meedingen en dat hun inschrijvingen maar een paar gulden schelen. Dit lijkt toch afgesproken werk. G-18870514-ophaalbrug-en-bestrating
25 november
1887
Bevloering van de grindweg in Spannum. Ook IJde dingt weer mee. G-18871125-bestrating
5 juli
1888
Vernieuwing Bozumerzijl in opdracht van het waterschap Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks. Wat opvalt is dat er Selius Timmenga staat in de krant en niet J. en S. Timmenga. Dat kan er mee te maken hebben dat Selius toen al contact had met het waterschap, via de politiek, waar hij later volmacht wordt. Zie de pagina hierover. Ook IJde dingt weer mee. G-18880705-bozumerzijl G-slachtedijk-Bozum
11 maart
1890
Bouw van een christelijke lagere school in Hijdaard. Deze bouw wordt door Selius en Jacobus samen gedaan. 18900311-DeStandaard-bouw-school-hijdaard

11 maart 1890 – De Standaard

18900315-uit de wekker

15 maart 1980 – De Wekker

1890-christelijke-lag-school-hidaard1
9 augustus
1892
Machinegebouw, Arumerpolder, Arum. Voor meer informatie zie de pagina’s Bedrijf en Extra informatie over de bouwwerken van Selius G-18920806-aanbesteding-gewonnen
13 februari
1893
Bouwen van een boerenhuis in Scharnegoutum. De naam van Selius wordt als Timminga geschreven. G-18930213-huis-scharnegoutum
22 juli
1893
Melkfabriek Hollandia (later Nestlé) in Bolsward. Voor meer informatie zie de pagina’s Bedrijf en Extra informatie over de bouwwerken van Selius G-18930722-aanbesteding-gegund huis-bij-hollandia-fabriek
16 augustus
1894
Bergplaats fecaliën in Welsrijp G-18940816-faecalien-welsrijp
16 juni
1911
Bouwt eerste elektriciteitscentrale van Friesland in Grouw. Hij bouwt niet alleen het machinegebouw, maar ook nog drie woningen. Voor meer informatie zie de pagina’s Bedrijf en Extra informatie over de bouwwerken van Selius 19110616-AlgemeenHandelsblad-aanbesteding-electriciteitscentr G-elektriciteitspaal

 

Niet gegund

steiger-header-zwart-wit-smal-licht

31 december
1886
Bouw nieuw weeshuis in Franeker G-18861231-weeshuis-franeker
14 mei
1887
Herstel ophaalbrug Oosterend (daar woont Selius naast!) wommels
12 november
1887
Boerenplaats in Deersum. Ook IJde dingt mee, zijn inschrijving is hoger dan die van zijn broers, dus ook hem wordt de aanbesteding niet gegund. G-18871112-deersum-boerenhuis
10 mei
1888
Plaatsen van nieuw hooghout bij het voetpad tussen Oosterend en Roodhuis. Broer IJde wordt deze aanbesteding gegund G-18880510-hooghout-ijde-wint
26 juli
1888
Herstellen van de straatweg in IJtens en een voetpad. Ook IJde dingt weer mee, nu met een lager bedrag dan Selius. Helaas vissen de broers beiden achter het net. G-18880726-straatweg-rien
14 januari
1889
Herbouw van een afgebrande boerderij in Oosterend. Selius en IJde schrijven net iets te hoog in. IJde schrijft lager in dan Selius. G-18890114-afgebrande-boerderij
14 januari
1889
Bouw van een brug in Rien. Selius schrijft f 200,- te hoog in, IJde maar f 28,- Beiden wordt het werk dus niet gegund. G-brug-rien
4 juli
1889
Herstel Hijdaarderzijl (dijk) G-18890704-vernieuwing-dijk
14 januari
1889
Bestrating van een voetpad tussen Wommels en Cubaard. G-18900305-bestrating-voetpad-wommels
27 augustus
1891
Verlagen brugje in Wommels en bestrating Rien, Oosterend en Wommels. Zowel IJde als Selius zet te hoog in.
2 november
1891
Bestrating van Trekweg en Hofkamp in Wommels G-18911102-bestrating-hofkamp
24 februari
1892
Bouwen van een stelphuis in Britswerd. Het is niet duidelijk of het nu Selius of Jacobus geweest is die met de aanbesteding heeft meegedaan. De naam wordt als Timminga geschreven. G-18920224-stelphuis-britswerd
28 april
1892
Bouw van een zuivelfabriek in Harlingen G-18920428-zuivelfabriek-harlingen
15 oktober
1892
Bouw van een zuivelfabriek in Wommels. Jacobus levert ook een inschrijvingsbriefje in, maar net als Selius zet hij te hoog in om de aanbesteding gegund te krijgen. G-zuivelfabriek-wommels
21 maart
1893
Bouw van 4 arbeiderswoningen in Wommels. Noch Selius, noch Jacobus wordt de aanbesteding gegund. G-18930312-arbeiderswoningen
18 juli
1893
Vernieuwing van een ophaalbrug over de Leeuwarder-Bolswarder trekvaart. Alle drie de broers dingen mee, IJde wordt de aanbesteding gegund, hoewel hij niet de laagste inschrijving heeft. G-yde-18930718-wint-aanbesteding-ophaalbrug
9 mei
1893
Vernieuwen van een schapentille in Achlum G-18930509-schapentille
12 december
1893
Bouw van een boerenhuis. Ook IJde doet mee, maar heeft ook niet de laagste inschrijving. G-18931207-boerenhuizinge
16 juni
1894
Bouw van een zuivelfabriek in Huizum G-18940616-fabriek-huizum
11 juli
1895
Verbouwing van een school in Wommels G-wommels-water
12 december
1893
Bouwen van een boerenhuizinge in Arum boerderij-easterein
8 oktober
1895
Burgerwoning met werkplaats in Wommels. Jacobus doet ook mee aan de aanbesteding. Beide broers schrijven te hoog in. G-18951008-huis-met-werkplaats
28 maart
1896
Bouwen van een boerenhuizinge in Oosterend. Ook Jacobus en IJde dingen mee, maar er zijn lagere inschrijvingen. Opvallend is dat van alle broers de naam als Temminga geschreven wordt. G-18960328-huis-oosterend
13 augustus
1896
Enige werkzaamheden aan de Coöperatieve zuivelfabriek in Wommels G-melkbussen
23 februari
1897
Vergroting van de roomboterfabriek in Wommels G-18970223-melkfabriek
15 februari
1901
Vernieuwen van een schuur bij Bozum. G-19010215-vernieuwing-schuur
18 februari
1902
Vier woningen voor de zuivelfabriek in Wiewerd G-19020218-woningen-wieuwerd
27 maart
1902
Winkelbehuizing in Wildervank. G-wildervank
18 februari
1911
Afbreken van een bestaand huis en bouwen van een nieuw huis in Oosterend G-19110318-huis-oosterend

 

Bronnen en foto’s: Leeuwarder Courant, Fries Nieuwsblad, jaaphoekstravastgoed.nl, De Standaard, pylgeralmanak.nl, Tresoar, vvv Heerenveen, J.P. de Groot, oudbozum.nl – collectie Frans Tolsma, littenseradiel.nl, remeijer.nl, weegclub.nl, turboscaffolding.com

 

Naar menu Selius