Roerende goederen

Sloopdeuren
oude-balkenSelius koopt vanaf 1881 veel onroerende goederen.  Vaak alleen land, maar ook regelmatig grond met gebouwen. Soms lijkt hij de ‘boerenhuizingen’ op te knappen en weer te verkopen, soms wordt er gesloopt.  Dat zal om verschillende redenen geweest zijn, om de terp te kunnen afgraven, of omdat het pand eenvoudigweg niet meer te redden is.

Hij sloopt niet altijd het gebouw, hij verkoopt ook land met boerderijen ‘op afbraak’. Het is een beetje gokken, maar het zou goed kunnen zijn dat hij alleen zelf de sloopwerkzaamheden laat verrichten als er sprake is van een terp, of als hij de grond als weidegrond wil verpachten. We vinden de volgende advertenties terug:

 

3 september 1895 18950903-afbraak-lutkewierum Bokkema state
Rond 1600 is er al sprake van de Bockama sathe, in 1694 wordt er wat meer uitgeweid over de sathe: Hobbo Baerdt van Sminia koopt: 36 pm. land in “Bockema sathe” te “Grootewierum”; de gehele sate is 76 pm. groot en belast met f 18; in de koop is begrepen “het gebruick van de groote blauwe huisinge en de eene hovinge binnen de gragt”
12 maart 1897 18970312-afbraak-rauwerd Mendeuren zijn de dubbele deuren die de ingang vormen van de bedrijfsruimte van een boerderij. Worden ook wel baanders of deeldeuren genoemd.

Juffers zijn heipalen

Vorsten zijn de dakpannen voor de nok van het dak of te wel de bovenste rij pannen.

De gele en bonte mop zijn stenen voor de muren

Met bindtwerk wordt waarschijnlijk nagelwerk bedoeld, bouten, spijkers, etc.

28 december 1900 19001228-afbraak-wommels Een trekvaart is een gegraven waterweg bestemd voor trekschuiten. Langs de trekvaart liep het zogeheten jaagpad, waarlangs de trekschuit werd gejaagd door een paard.
1 juni 1904 19040601-afbraak-loenga Een Loënga ligt ten noordoosten van de stad Sneek. Het ligt op ongeveer 12 afstand van Oosterend.
8 februari 1905 Het voorhuis is een term die bij een kop-hals-romp boerderij voorkomt. Het voorhuis is het woongedeelte.
kop-hals-romp-boerderij
26 maart 1909 19090326-afbraak-menaldum Hier zien we dat het huis dat Selius verkoopt ook op afbraak gekocht kan worden in zijn geheel of bij gedeelten. Net als bij de voorgaande advertentie, is het dan het meest waarschijnlijk dat de stal blijft staan en het woonhuis wordt afgebroken.
3 mei 1912 19120503-tegels-te-koop Iron bricks zijn bouwstenen waarin ijzer zout wordt verwerkt die zorgt voor zwart gespikkelde steen.iron-brick

 

Bronnen: Leeuwarder Courant, Nieuwsblad van Friesland, Wikipedia. Foto van Wikipedia, gemaakt door Brimz, leenvanvelzen.nl

 

 

Naar menu Selius