Elektriciteit in Oosterend

1918

Het is niet verwonderlijk dat Selius betrokken is bij de komst van elektriciteit in Oosterend. Hij fungeert vaak als vertegenwoordiger van groepen in de gemeente Hennaarderadeel of in het dorp Oosterend. Bovendien bouwde hij de eerste elektriciteitscentrale in Friesland in Grouw in 1911. Zeven jaar na dato is het zover. Er wordt, hoogstwaarschijnlijk onder leiding van Selius, een vereniging opgericht met de naam Coöperatieve Vereniging Electrische Centrale Verlichting Oosterend. Er wordt een akte opgemaakt door Klaas Gorter, notatis te Wommels. Selius treedt op als gelastigde.
We zien in de akte de leden genoemd waaronder het college der kerkvoogden van de NH kerk. Onder de leden is ook Jan Jacobus Timmenga, timmerman.
Zie onderstaand alle 11 pagina’s van de akte van 6 december 1918.

1923

In 1923 zien we nog een akte waarin de statuten worden aangepast. Zie de twee pagina’s onderstaand.

Naar menu Selius