Overlijden

Menu Selius

Selius komt in Oosterend thuis te overlijden op 17 mei 1936, hij heeft de mooie leeftijd van 86 jaar bereikt.
In de Leeuwarder Courant wordt door de familie op 18 en 19 mei een rouwadvertentie geplaatst, op 19 mei door de begrafenis vereniging.

Pierkje, de vrouw van Selius, overlijdt op 19 mei 1949 in Oosterend, zij is 91 jaar oud geworden. Ongeveer een jaar na haar overlijden, op 19 april 1950, wordt er onroerend goed verkocht door de erfgenamen. Het is een veiling en daarom wordt de op handen zijnde veiling meermalen vermeld in de Leeuwarder Courant. Het is denkbaar dat er meer onroerend goed door Selius en Pierkje is nagelaten, maar niet verkocht, of niet verkocht via een veiling. De Notariële stukken uit 1950 zijn nog niet openbaar, dat zal pas in 2050 het geval zijn.

Bronnen en foto’s: Leeuwarder Courant, Delpher, Alle Friezen
Menu Selius