De persoon Selius

Naar menu Selius

Het leven van Selius in een notendop

Jeugd

G-kinderprent-3
Selius wordt geboren op 19 augustus 1849 als derde kind en ook derde zoon van Jelle Arjens Timmenga (dan 35 jaar oud) en Geertje Jacobus Engelsma (dan 33 jaar oud). Zijn oudste broer, Arjen is 9 jaar ouder en broertje Jacobus wordt 3 jaar voor hem geboren.
Het gezin Timmenga is redelijk welvarend. Vader Jelle is een succesvol en gevraagd timmerman, zakenman en architect, diens vader timmerman en molenbouwer en ook Geertje komt uit een goed milieu.
In 1853 overlijdt broer Arjen, het kort daarna in 1854 geboren broertje wordt ook Arjen genoemd. Vijf jaar later wordt Yde geboren en in 1861, Selius is dan 6, komt de eerste dochter en ook enige dochter in het gezin Jelle Timmenga ter wereld. Zij wordt Geeske genoemd naar de moeder van Geertje.

De jeugd van Selius zal redelijk onbezorgd geweest zijn. Hij wordt geboren en groeit op in Oosterend in Hennaarderadeel, Friesland. Easterein (Friese naam) is een mooi dorp in een mooie landelijke omgeving in de driehoek Bolsward, Sneek, Franeker. Heden ten dage heeft het dorp ca. 950 inwoners, dat zullen er in 1849 minder zijn geweest. Nederland heeft dan 3 miljoen inwoners en is net een jaar voordat Selius geboren wordt een parlementaire democratie geworden.

Er zijn nog prenten bewaard gebleven van Selius. Ze komen uit een boek en hij heeft zijn naam achterop gezet. Het gezin Timmenga kon zich dus luxe dingen zoals boeken veroorloven en had daar ook interesse in. Het leuke is dat de prenten vertalingen bevatten in het Frans, Engels en Duits. Selius sprak Fries en Nederlands en is dus in ieder geval in aanraking gekomen met een aantal woorden uit de drie genoemde talen.

De naam Selius

Selius wordt vernoemd naar zijn beppe (oma) van moederskant Silla Jelles de Peer (geboren 1799). Silla Jelles is ook vernoemd naar haar beppe van moederskant Selia Joannes Roode (geboren 1722). Zoals dat ging in die tijd waren er vele schrijfwijzen voor de naam (die in de basis waarschijnlijk van Cecilia komt). Gevonden varianten: Silla, Selia, Seeltje, Sela, Zilla, Zeely, Zelij.
De betekenis van de naam Selius, als die als variant/oude vorm van Basilius gezien wordt, is ‘de koninklijke’.

 

Jong volwassen

G-pennen 19e eeuw
Als Selius 17 jaar oud is krijgt hij een opleiding in Leeuwarden, waarschijnlijk tot architect. Hij zal het echte timmervak ook wel geleerd hebben, al is het alleen maar door te kijken in de zaak van vader Jelle. Wat hij waarschijnlijk ook van zijn vader meekrijgt is het zakendoen, vooral het meedingen met aanbestedingen.
In 1875, hij is dan 25 jaar oud, neemt hij samen met broer Jacobus de zaak van zijn vader over. In 1887 splitsen de broers zich op en beginnen beiden hun eigen bedrijf.
Hij is drie jaar daarvoor getrouwd met Janke Hylarides en heeft een dochtertje ook Janke genaamd. In het jaar dat hij het bedrijf start met Jacobus krijgen hij en Janke nog een dochtertje Geertje en drie jaar later, in 1978, een zoontje Jelle. Dan slaat het noodlot toe. Zoontje Jelle overlijdt al als baby en kort daarna ook zijn dochtertje Geertje en zijn vrouw Janke. Hoewel in die tijd de kindersterfte hoog is en ook jong volwassenen overlijden veel vaker overleden dan nu aan wat wij nu eenvoudig te genezen ziektes vinden en mensen daar wel op ingesteld waren, is het leed en het verdriet er natuurlijk niet minder om en het zal een heel zware tijd voor Selius geweest zijn. Van 1879 tot 1883 vormt hij een eenoudergezin mijn zijn dochter Janke.

 

Volwassen

G-weiland1
In 1983 trouwt hij met Pierkje Hiemstra en bouwt hij een nieuw gezin op. Hij krijgt met Pierkje zes kinderen waarvan de tweede, Andries, helaas als baby overlijdt en zoon Arjen Gerben overlijdt als jong volwassene op 24 jarige leeftijd.
Vooral als Selius zijn gezin opgebouwd heeft en zijn kinderen wat ouder worden breidt hij zijn bedrijf uit. Hij zal best kleinere timmerklussen aangenomen hebben, maar lijkt zich toch in eerste instantie op de bouw te richten zowel als architect als in de rol van bouwer. Hij doet een paar aansprekende projecten zoals het Posthuis in Heerenveen en de eerste elektriciteitscentrale in Friesland. Later richt hij zich groots op het kopen, verkopen en verpachten van onroerende goederen, vooral land. Hij is een soort projectontwikkelaar, want koopt regelmatig stukken land die hij en verpacht, en de terpaarde afgraaft om die zelf ook te verkopen. Als het stuk land dan afgegraven is, houdt hij het of aan voor de verhuur of hij verkoopt het.
Buiten dat verhuurt hij huizen en handelt hij af en toe in roerende goederen die afkomen van panden die hij afbreekt.
Hij heeft ook een maatschappelijke carrière. Hij gaat de gemeentepolitiek in, wordt volmacht en secretaris van een aantal belangrijke waterschappen en lid van de Gezondheidscommissie in de regio Franeker en meer. Richting het einde van zijn leven richt hij een begrafenisvereniging op in Oosterend. Hij blijft hiervan voorzitter tot aan zijn dood op 17 mei 1936. Hij heeft de mooie leeftijd van 86 bereikt.

 

De persoon

G-handen
Uit de verhalen van de familie weten we dat Selius een leuke pake (opa) was. Hij zal ook een goede vader voor zijn kinderen geweest zijn, die van hem en van Pierkje alle kans krijgen om zich te ontwikkelen. Zo heeft zoon Jelle een prachtige carrière in de ijkwereld en zoon Andries wordt gemeentearchitect, gewaardeerd om zijn vakkennis en zijn prettige karakter. Zijn jongste dochter Geertje verzorgt hem en Pierkje liefdevol als ze op leeftijd komen.
We kunnen uit de overgebleven aktes en andere documentatie zien dat hij een slim zakenman was. Hij heeft goed geboerd en grote transacties met mooie winst afgesloten. Alles tot in de puntjes geregeld. Toch zien we daarbij aktes opduiken waaruit blijkt dat hij ook mensen helpt. Bijvoorbeeld zijn zusje Geertje, maar ook andere, niet familieleden. Ook bij zijn maatschappelijke functies blijkt zijn gevoel voor zijn medemens.
Al met al was Selius een vakman, intelligent zakenman, fijne echtgenoot, vader en opa, een goede vriend, een man met de wil om iets voor de maatschappij te betekenen en een geliefd man van aanzien in Oosterend en omgeving.

Naar menu Selius