Reëlkohier 1735 – Gerben Arjens

lutkewierum

Reëlkohieren

De reële goedschatting zoals deze belasting op onroerende goederen officieel heet, werd ingevoerd in 1711 om gelden bijeen te krijgen voor de Spaanse Successie-oorlog. De belasting werd het jaar er na afgeschaft, maar werd in 1714 weer ingevoerd en bleef tot 1805 bestaan. De reëlkohieren zijn goed te vergelijken met de floreenkohieren (In deze kohieren werd vanaf 1511 de grondbelasting opgetekend). Er is een aantal verschillen. De floreenkohieren werden iedere 10 jaar opgetekend, de reëlkohieren ieder jaar waardoor een betere bepaling van eigenaren/bewoners van een bepaald pand mogelijk is. De reëlkohieren vermelden meer panden, namelijk alle panden en landerijen uit de floreenkohieren, aangevuld met alle huizen/landerijen in het dorp die niet floreenplichtig waren.

Gerben Arjens

Gerben Arjens woont waarschijnlijk vanaf rond 1735 in Lutkewierum. Hij boert daar en wordt in het reëlkohier van 1735-1736 genoemd. Onderstaand het voorblad van het betreffende kohier en de pagina waarop Gerben genoemd wordt.

Bladen uit het reëlkohier van 1735-1736

1735-reelkohier-voorblad
Voorblad
1735-reelkohier-pagina-gerben
Pagina vermelding Gerben
Naar menu Selius
Pagina Gerben Arjens