Hendrina Maria Staring

Ouders: Everardus Staring en Anna Diks
Geboorte: 6 februari 1878, Delfshaven, Rotterdam – Zuid-Holland
Huwelijk: 15 november 1911, Rotterdam – Zuid-Holland
Huwelijkspartner: Johannes Richardus van de Kamp
Overlijden: 27 mei 1940, Rotterdam, Zuid-Holland

 

Geboorte en jeugd

Hendrina wordt geboren in Delfshaven op 6 februari 1878 als dochter van Everardus Staring en Anna Diks. Zowel vader Everardus als moeder Anna komen uit Gelderland, ze komen respectievelijk uit Angerlo bij Zevenaar en Hummelo bij Bronkhorst. Ze trouwen wel in Rotterdam in 1875.

Als Hendrina geboren wordt, heeft ze één ouder broertje, Wilhelmus Anthonius die geboren is op 5 februari 1876. Na Hendrina, op 11 juli 1879, wordt een broertje geboren, Everardus Albertus en vier jaar later nog een zusje Johanna die ter wereld komt op 6 maart 1883.

Beroep van vader
Hoek Binnenweg Josephstraat Rotterdam Delfshaven
spatie
Everardus is eerst Koffijhuishouder, dan timmerman en vervolgens kastelein.
spatie
Het adres van het Koffijhuis is mogelijk de Josephstraat 26 in Delfshaven, daar woonde de familie vanaf 1886.
spatie
In 1868 is er het Nieuwe Koffijhuis in de Josephstraat, dan in bezit van de familie J. Houtman. In 1913 wordt de Josephstraat 24 – 26 verbouwd als school.

 

Huwelijk en kinderen

Hendrina trouwt nog net in de negentiende eeuw op 15 november 1899 in Rotterdam met de vier jaar oudere Johannes Richardus van de Kamp.
Zie de pagina van Johannes voor meer informatie over het huwelijk en de kinderen.

Overlijden

 19400530-Rotterdams Nieuwsblad - overleden Hendrina Staring Bij het bericht in het Rotterdamsch Nieuwsblad staat dat Hendrina op 28 mei overleden zou zijn, waarschijnlijk klopt dat niet, we gaan uit van wat er bij de burgerlijke stand staat aangegeven, namelijk 27 mei.

Hendrina komt op 27 mei 1940 te overlijden. Hoewel ze niet heel jong is als ze overlijdt, 62 jaar oud, valt het niet uit te sluiten dat haar overlijden te maken heeft met de aanval van de Duitsers waarbij honderden mensen omkwamen. Mogelijk was ze gewond geraakt. Een zus van Johannes, Maria, overlijdt één dag eerder dan Hendrina op 67 jarige leeftijd.

De naam Staring

De naam staring is een naam die niet heel veel voorkomt. In 2007 waren er 688 naamdragers. Er zijn een aantal varianten op de naam: Klein Starink, Staarink, Starink Deterts. ook in deze varianten komt de naam niet veel voor.

De naam kent zijn origine in Gelderland en wel in Warnsveld, Zutphen. Daar zijn twee boerderijen te vinden genaamd Groot Starink en Klein Starink die in de 17e eeuw al genoemd worden. Op de foto rechts is het gebied rond de twee boerderijen te zien.

Een beroemde naamdrager is de dichter Anthony Christiaan Winand Staring. Gezien het feit dat de naam Staring puur en alleen afkomstig is van de twee boerderijen, is het vrij waarschijnlijk dat Hendrina en de dichter verre verwanten zijn.

ACW Staring Anthony Christiaan Winand Staring wordt geboren in 1767 in Gendringen en overlijdt op zijn Kasteel De Wildenborch in Vorden in 1840). Naast dichter is hij landbouwkundige en landheer.
spatie
Staring was een romantische dichter, een van de weinige de dichtkunst beoefenende Nederlanders die als zodanig bekendstaan. Zijn romantische inslag betrof zowel hetgeen waarover hij schreef (legenden, beschrijvingen van de natuur) als de wijze waarop hij dat deed (gevoelig en humoristisch). Hij debuteerde in 1786 met Mijne eerste proeven in poëzij.
spatie
Hoewel hij in Gelderland ter wereld kwam, groeide hij bij een oom in Gouderak en Gouda op.
Hij volgde opleidingen aan de Universiteit van Harderwijk (rechten) en in Göttingen (botanie) om zich voor te bereiden op het beheer van zijn landgoed en Kasteel De Wildenborch, waar hij zich in 1791 blijvend vestigde.
spatie
De manier waarop hij het landgoed exploiteerde was voor die tijd zeer bijzonder. De ‘landman’ Staring had oog voor de natuur, maar ook voor de noden van de mensheid. Zo liet hij op De Wildenborch een school bouwen, waar kinderen van boeren en landarbeiders onderwijs genoten.
spatie
Onderstaand twee gedichten van zijn hand die ook van toepassing zijn op de voorouders van Hendrina, landbouwers uit de Gelderse Achterhoek.
Sikkels klinken, sikkels blinken
spatie
Sikkels klinken, sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Zie de bindsters garen
Zie in lange scharen
Garf bij garven staan
Garf bij garven staan
spatie
’t Heter branden op de landen
Meldt de middagtijd
’t Windje moe, van ’t zweven
Heeft zich schuil begeven
En nog zwoegt de vlijt
En nog zwoegt de vlijt
spatie
Blijde maaiers, nijv’re zaaiers
Die uw loon ontvingt
Zit nu rustig neder
Galm’ het mastbos weder
Als gij juichend zingt
Als gij juichend zingt
spatie
Slaat uw ogen naar den hogen
Alles kwam vandaar
Zachte regen daalde
Vriend’lijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar
Mild op halm en aar
Prent van graan Een Gelders lied
spatie
Ik ben uit Gelders bloed!
Geen vleitoon klinkt mij zoet;
Mijn volksspraak, luttel rond,
Geeft nog de klank terug,
Uit onzer vaadren mond.
spatie
Bij de eiken, aan de top
Eens heuvels, wies ik op.
In heiden zonder baan,
Leerde ik, ter jacht geschort,
Mijn eerste treden gaan.
spatie
Mijn arm is ’t wild geducht:
De reebok helpt geen vlucht,
Het zwijn geen scherpe tand,
Als, in mijn dreigend roer,
Een snelle dood ontbrandt.
spatie
Ik smaâ de lauwer niet,
Die ’t koor des Vredes biedt,
Maar schat een andre meer!
De krans, door ’t zwaard verdiend,
Is ook een krans der Eer!
spatie
En gesp ik ’t harnas aan,
Ik volg geen vreemde daân;
Op Rossems heldenspoor,
Zweeft mij, in stralend licht,
Het beeld der zege voor.
spatie
Ik ben uit Gelders bloed!
Oprecht is mijn gemoed;
Aan eenvoud heb ik lust;
Met pracht en weeld komt zorg;
Genoegzaamheid baart rust.
Bronnen en foto’s: Geldersarchief, inv.nl, Wikipedia, Rotterdams archief, Wiewaswie

 

Schema van de Kamp van der Voort
Johannes Richardus van de Kamp
menu
(afgeschermd)