Reeks Lievaart – Spronsen

Deze pagina wordt in de loop van de tijd uitgebreid, net als de reeks op GenealogieOnline

Proband 1: Bartholomeus Lievaart —> GenealogieOnline
Proband 2: Hilda van Spronsen —> GenealogieOnline

Opmerkelijke personen of weetjes

Opmerkelijke personen of gezinnen en andere leuke, interessante weetjes in de voorouderreeks van Lievaart – Spronsen. De werknaam van deze reeks is familie CV. Een selectie..

 

1 Jacomijntje Jacobsdr Mechje

Zoals dat vroeger ging varieert de naam van onze hoofdpersoon Jacomijntje nogal in de diverse inschrijvingen en aktes. Bij doop heet ze Jacomijntje Mechje dochter van Jacob en Arendtje Jans. Haar start in het leven is niet gemakkelijk. Ze wordt gereformeerd gedoopt op 10 augustus 1707 in Rockanje. In de doopinschrijving staat dat haar vader al is overleden. Ook kunnen we lezen dat haar ouders niet getrouwd waren, maar wel verloofd. Of dat correct is, valt te bezien, maar in ieder geval lijken de kerk en waarschijnlijk ook beide families dat zo te willen presenteren. Dat zal het voor Jacomijntje iets gemakkelijker gemaakt hebben, maar of haar jeugd echt gemakkelijk was, valt nog te bezien.

Ze trouwt, op 14 of net 15 jarige leeftijd, met Cornelis ’t Mannetje. Dat is een huwelijk op wel heel jonge leeftijd. Cornelis is minstens 5 jaar ouder en bouwman. Qua stand en inkomen is het een gunstig huwelijk. Cornelis en zijn broer Jan komen vaak voor als borg of getuige in de notariële aktes en dat zou niet het geval zijn als het eenvoudige boertjes geweest waren. Later, in 1731, 1737, 1742 en 1756 (en vast nog meer jaren), is Cornelis schepen van Rockanje. Het huwelijk is zo te zien geen moetje en dan is het meest voor de hand liggende scenario dat of de moeder van Jacomijntje, of haar vader uit een invloedrijke, bemiddelde familie kwam. Er moet in ieder geval iets geweest zijn waardoor er van de kant van de familie ’t Mannetje, redelijk vermogende bouwmannen, geen bezwaar is geweest tegen een op het eerste gezicht ongunstig huwelijk.

In april 1724, Jacomijntje is dan 16 of net 17 jaar oud, komt het oudste kind ter wereld, Jan, vernoemd naar de vader van Cornelis. In 1727 volgt Arentje, vernoemd naar de moeder van Jacomijntje. Arentje overlijdt als baby, in november 1728 wordt er weer een Arentje gedoopt, de directe voorouder van familie CV. Het laatste kindje van Cornelis en Jacomijntje, gedoopt op 11 november 1731 wordt Jacomijntje genoemd en daar is een droevige reden voor. Er staat op de akte dat moeder is overleden. Jacomijntje zal waarschijnlijk overleden zijn in het kraambed. Ze heeft een zeer bewogen leven gehad; ze leert haar vader nooit kennen, noch haar jongste dochter, is echtgenote op haar 15de, moeder als ze 17 is en moet een dochtertje ter grave dragen. Ze is slechts 24 jaar oud geworden.

Nu waren er in de tijd veel aangrijpende verhalen, maar dit is wel uitzonderlijk.

Klik hier om meer over Jacomijntje en haar verwanten te weten te komen op GenealogieOnline.

2 Rochus Jansz Huijsman

Rochus Jansz Huijsman komt in het eerste kwart van de zeventiende eeuw ter wereld in Zevenhuizen Zuid-Holland.

Van zijn vader Jan weten we dat hij wijnpachter, pachter op de impost van de wijnen en van de azijn was en ook handelde in bier. Of Jan handelde in wijnen en/of azijn is niet duidelijk, maar zou goed kunnen. Over de moeder van Rochus, Aeltgen Davids Vergilst weten we dat zij ook uit Zevenhuizen komt en dat haar vader een erfenis nalaat. Jan en Aeltgen krijgen 7 kinderen, Rochus is de oudste en heeft 5 broers, waarvan er één zeker op heel jonge leeftijd overlijdt, en één zusje. De benjamin komt ter wereld in 1643 en wordt in Zevenhuizen gedoopt.

In 1641 woont het gezin in Moerkapelle en in 1644 in Rotterdam, aan de westzijde van de Lombardstraat ter hoogte van de Turfmarkt. Rochus koopt grond zodat zijn vader een geschil kan oplossen met de buurvrouw. Het geschil gaat over de scheidsmuur en hier zien we alvast een voorbeeld van de zaken die door de eeuwen heen nooit lijken te veranderen. Heden ten dage zijn soortgelijke conflicten er nog volop. Onderstaand meer hierover. Rochus doet hier zijn vader een plezier maar dat gaat wederzijds. In 1642 heeft Jan nog een obligatie van 600 gulden aan zijn zoon overgedragen. Er lijkt een heel goed contact te zijn tussen vader en zoon.

1644 – Lombardstraat Rotterdam
Bovenstaand een kaart van Rotterdam van 1623. De Lombardstraat ligt rechts van de kerk. Onderstaand een uitsnede waarop we de Lombardstraat zien (nummer 33) en boven aan de kaart de Turfmarkt (nummer 62).

Een samenvatting van de akte van 26 augustus 1644:

Volckge Jacobs, weduwe van Jan Jaspersz van Santen, wonende alhier en Rochus Huijsman die zijn vader Jan Rochusz Huijsman vertegenwoordigt, zoeken een oplossing voor de problemen met de scheidsmuur van hun huizen gelegen aan de westzijde van de Lombartstraet. Rochus heeft de halve drop gekocht van Volckge van de straat tot aan de Turfmarkt. Jan mag daar nu een en ander verbouwen.

Een jaar later treedt Rochus in het huwelijk met Anna Jansdr Wildevenen. Ook Anna is geboren en getogen in Zevenhuizen. Haar vader is secretaris in Zevenhuizen en lijkt behoorlijk wat grond in bezit te hebben. Ze erft in ieder geval een flinke lap. Haar vader Jan trouwt vier keer, maar krijgt alleen kinderen bij zijn eerste vrouw Maria Jans. Er ontstaan na het overlijden van Jan nogal wat problemen met zijn weduwe,op zijn minst een aantal daarvan laat Rochus maar varen.

Rochus en Anna krijgen negen kinderen waarvan één van de middelste kinderen, David (1655-1721), de voorouder is van Johannes Cornelisz van der Vlugt (1814-1868).

Rochus begint zijn carrière als collecteur van de impost die zijn vader mag heffen, later neemt hij dit leen over en wordt hij zelf pachter op de impost van de wijnen en lijkt hij ook een aandeel te hebben op de impost op bier in Crooswijk Rotterdam. Of dit laatste hem nog veel heeft opgeleverd is niet bekend. Wel vinden we de volgende akte hierover:

24 februari 1654
Rochus Huysman, secretaris in Bleiswijk, verklaart op verzoek van Pieter Drijffan, medestander van de impost van de bieren van Rotterdam, Schieland en Charlois tot eind juli 1651, dat hij in dezelfde periode pachter van de genoemde impost in Schieland en Charlois is geweest en dat toen in Charlois meerdere dagen, zowel in de zomer als in de winter, geen bier werd verïmpost of soms een half vat op een dag.

Zoals dat tegenwoordig ook gaat, mensen betalen liever geen belasting en daarom is controle op de juiste afdracht strikt noodzakelijk. Zagen we dat bovenstaand al bij de impost op bier, een eerdere akte uit 1650 geeft een goed beeld over de maatregelen die er zo nu en dan genomen moesten worden tegen de ontduiking der impost:

13 december 1650
Pieter van Wijk en Andries de Roij de Jonge, deurwaarders van de Gemene Landsmiddelen alhier, verklaren op verzoek van Jan Rochusse Huijsman, pachter van de impost van de wijnen dat zij op 11 december j.l. samen mar Rochus Huijsman, collecteur van de impost op de wijn, ten huize van Simon Duijsing, wijnkoper, zijn geweest. Daar troffen zij ook een Frans persoon aan en een stoop Franse wijn. Duijsing werd bekeurd. Dezelfde lieden getuigen dat zij op dezelfde dag rond 8 uur een vrouwspersoon het huis van Willem Muijs, wijnkoper alhier, hebben zien binnengaan. Zij verliet het huis aan de achterkant met een stoop Franse wijn. Heijmans heeft haar aangesproken, Muijs kreeg een bekeuring. ’s Avonds omtrent 9 uur zagen de getuigen een vrouw met wijn uit het huis van Adriaen Janssen Slecht, wijnkoper in de Santstraat, komen. Huijsman heeft haar aangesproken en Slecht een bekeuring gegeven.

Het zullen hoe dan ook leuke neveninkomsten geweest zijn, hij hoefde er niet van te leven. Zijn hoofdinkomsten zullen voorgekomen uit zijn werk als notaris in Rotterdam, van 1649 tot 1651, en van Bleiswijk van 1660 tot 1691. Alle akten van zijn hand lijken bewaard gebleven te zijn en zijn te vinden in het Stadsarchief Rotterdam.

Daarnaast is hij secretaris van Bleiswijk en onderschrijft hij onder andere huwelijksakten. Hij heeft een prachtig handschrift en een zwierige handtekening, links op de afbeelding te zien.

Als notaris regelt hij van alles, veel erfenissen en zaken rond pacht, koop en verkoop, maar ook andere zaken. In 1644 vertegenwoordigt hij een in gijzeling genomen persoon:
Abraham de Hooch verzoekt notaris Rochus Huysman zich te begeven naar zijn compagnons, te weten Jan Jansz van Beeren, Nicolaes Vogel, Jan Jansz de Walsche, Pieter de Bricqueny, Jan Pietersz Nieupoort, en Pieter Phillips de Necker, en hen te zeggen dat hij van wege Johan van Berckel, ontfanger van de gemeenelandstmiddelen, in gijzeling is genomen in de herberg genaamd het Swijnshooft, om betaling te doen van de resterende pachtgelden die hij en zijn compagnons schuldig zijn. De notaris moet hen vragen of zij uiterlijk op maandag 30 maart naar hem toe willen komen, en hetgeen zij schuldig zouden mogen zijn te betalen, zodat de gijzeling ongedaan kan worden gemaakt.
De genoemde Pieter de Bricquenie is baljuw en opperdijkgraaf der stad Goedereede en het land van Westvoorne

Wanneer Rochus komt te overlijden weten we niet. Het moet in of na 1691 geweest zijn, immers werkt hij in 1691 nog als notaris in Bleiswijk. Er van uitgaande dat hij rond 1625 geboren is, is hij tenminste 65 jaar oud geworden.

Klik hier voor meer gegevens over Rochus Huijsman op GenealogieOnline voor meer informatie over hem en zijn verwanten.

3

 

4

 

Afbeeldingen van verwanten

Naam Geboortejaar Directe voorouder?
 Adriaantje Reijers van der Vlugt 1797  nee
 Gerrit Christiaans Riede 1799  nee
 Neeltje Martijn 1891  ja
 Johannes van der Vlugt 1886  ja
 Johannes van der Vlugt 1854  ja
 Adriana Bijl 1887  ja
 Johannes van der Vugt 1814  ja

Opvallende links

Voorouder Andere familie Geboortejaar
 Magtelt Gerrits Mostert  5  1789
 Maartje Jans Breedveld 18  1761
 Pieter Roelandsz van der Marel  5, 27  ca 1534
 Adriaan Dirks Mostert  18  1590
 Gerardus Pietersz Korpershoek  5  1689
 Marcelis Verhorst  5  ca 1700
Startpagina GenealogieOnline