Waterschappen

Naar menu Selius

Selius was volmacht en bestuurslid bij twee waterschappen. Onderstaand meer informatie over de waterschappen en krantenknipsels waarin hij genoemd wordt.

Der vijf Deelen Zeedijken

polder-in-friesland

In de waterstaatsgeschiedenis van Fryslân nemen ‘de Fiif Dielen’ altijd een belangrijke plaats in.
Vanaf de Middeleeuwen tot 1 januari 1980 is deze naam verbonden geweest met de Friese zeedijken die de zwaarste klappen moesten opvangen: de dijken tussen Koehooal ten noorden van Harlingen en Makkum ten zuiden daarvan. In 1980 zijn de waterschappen ‘Der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks’ en ‘Der Vijf Deelen Zeedijken Buitendijks’ opgegaan in het grutte zee- en IJsselmeerkerende waterschap ‘Fryslân’.

wapen-vijf-zeedijken-binnendijksDat het waterschap belangrijk was blijkt wel uit een schenking van een verguld zilveren pronkbeker van booddijkgraaf Carel George Van Wassenaer Obdam op 11 april 1777 aan het dijkbestuur van het waterschap. Hij overhandigde de beker met de woorden: Vergunt mij, wijders, dezer vergadering aan te bieden en aan beide Contributiën te mogen schenken dezen ouden Beker, afkomstig uit het oud adellijk geslacht der Grovestinsen. De beker werd in 1882 door het waterschap in bruikleen gegeven aan het Fries Museum in Leeuwarden.

Het Waterschap “De Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks” bestrijkt het gebied van Dijkshoek (op de grens tussen Barradeel en Het Bildt) tot de Terminus of Steenen Man (ten zuiden van Harlingen). Links het wapen van het waterschap.

Waterschap Makkumer- en Parregaastermeerpolder

Parregaastermeerpolder

Het Makkumermeer,375 hectare groot en het Parregaastermeer, 1016 hectare groot, werden in 1879 drooggelegd. De Makkumermeerpolder is een landbouwgebied en wordt van oost naar west doorsneden door het Van Panhuyskanaal. Dit kanaal is na de drooglegging gegraven. De Parregaastermeerpolder is een landbouwgebied met weinig bebouwing. Omdat de polders ongeveer 2 meter onder zeeniveau liggen (op het diepste punt 2,9 meter)is het zelfs heden ten dage nog lastig om ze droog te houden.

Links de Parregaastermeerpolder

Uit de nieuwsbladen

1888 G-18880705-bozumerzijl G-slachtedijk-Bozum
1896 18960720-aanbeveling-andere-kandidaat-waterschap zeedijk1
1901

19010913

13 september 1901

zeedijk2
1912 makkumermeerpolderHet zal niet geheel toevallig zijn geweest dat Selius nu juist deze onroerende goederen heeft gekocht. Zie ook de speciale pagina over een andere koop in hetzelfde gebied in hetzelfde jaar.

19120404-verkoping-waterschap

4 april 1912

1913

19130812-volmacht-zee

12 augustus 1913

19130823-waterschap-vijf

12 augustus 1913

19130829-verkozen-waterschap-zee

29 augustus 1913

1919

19190408--waterschap-parr

8 april 1919

19190805--waterschap-zee

5 augustus 1919

19190903-verkozen-voor-het-waterschap

3 september 1919

1925

19250828-volmacht-waterschap

25 augustus 1925

zeedijk3
1931

19310829-waterschap-zee-geen-kandidaat

29 augustus 1931

19310904-waterschap-stemming

4 september 1931

1933 en 1943
50 en 60 jarig bestaan
Het waterschap Makkumer- en Parregastermeerpolders bestaat 50 jaar. Klik hier om het artikel waarin Selius genoemd staat te lezen. Het waterschap Makkumer- en Parregastermeerpolders bestaat 60 jaar. Klik hier om het artikel waarin Selius genoemd staat te lezen.

 

 

Bronnen en foto’s: Fryske Akademy, archieven.nl, Leeuwarder Courant, Wikipedia, it Fryske Gea. h.j.deboer.nl, regionoordwestfryslan.nl, oudbozumerzijl.nl – collectie Frans Tolsma, Foto Parregaastermeerpolder gemaakt door Gouwenaar, rootsmagazine.nl

 

Naar menu Selius