Asfalt buton

Buton

In een Indonesisch tijdschrift duikt de naam op van Wilhelm. Er wordt genoemd dat hij een soort asfalt heeft uitgevonden, of de grondstof heeft ontdekt. Dat is niet helemaal duidelijk, omdat er gebruik gemaakt is van de vertaalkunsten van Google om het Indonesisch om te zetten naar het Nederlands.
Het artikel is hier te vinden.

Artikel: Aspal Buton, melimpah dan belum maksimal diolah

Dit is vertaald zoiets als: Asfalt buton overvloedig aanwezig, maar niet optimaal benut.

Er is ook een foto bij het artikel geplaatst – zie onderstaand. Het eiland Buton ligt in zuid-oost Sulawesi.


Het stuk tekst waar Wilhelm in voorkomt luidt ongeveer als volgt:


Buton eiland is in de jaren 1970 tot 1980 bekend om zijn natuurlijke bitumen. Maar die tijd ligt achter ons en vandaag de dag wordt er veelal gebruik gemaakt van geïmporteerd asfalt.
Asfalt Buton, beter bekend als asbuton, werd uitgevonden rond 1924 door een Nederlandse geoloog genaamd W.H. Hetzel. Sinds 1926 wordt Asbuton gebruikt in de wegverharding.

Asfalt Buton

Indonesische tekst

Pulau Buton sepanjang tahun 1970-1980an terkenal dengan aspal alamnya. Tapi itu dulu. Kini aspal banyak diimpor.

Aspal Buton atau yang dikenal dengan asbuton ditemukan sekitar tahun 1924 oleh geolog Belanda bernama WH Hetzel Asbuton dan mulai digunakan dalam pengaspalan jalan sejak 1926.

Artikel uit 1939

19390106-ontdekking ButonIn 1939 besteedt het tijdschrift De ingenieur; Orgaan van het Kon. Instituut van Ingenieurs- van de vereeniging van Delftsche Ingenieurs ook een paar regels aan de uitvinding. Wilhelm heeft blijkbaar in een uitgave van het jaar er voor een artikel geschreven over het onderwerp. Helaas is het genoemde artikel niet te vinden.
In 1928 wordt zijn naam in een lezing genoemd die ook over het eiland gaat en Wilhelm wordt hierin genoemd. Voor het artikel klik hier.

In 1937 schrijft men wel over een boek dat hij geschreven heeft over het onderwerp en wordt wat er in het boek staat samengevat. Klik hier om het artikel te lezen.

Overigens worden Wilhelm en zijn onderzoeken vaker genoemd in het tijdschrift De Ingenieur. Ook zijn promoties en aanstellingen worden regelmatig vermeld.

Menu stamreeks Hetzel
Wilhelm Heinrich Hetzel