Stamreeks Mallee

Stamvader Simon Mallee dient zich aan in Den Haag in 1753. Vanaf die tijd wortelen de Mallees zich in deze stad en vinden daar een goed bestaan. Ze behoren niet tot de rijke bevolking, maar zijn ook zeker niet arm. Middenstanders, geletterd en met ambten die voor een goed inkomen zorgen. Ze bereiken mooie leeftijden van soms ver in de tachtig.

Er dringt zich een beeld op van creativiteit en opportunisme. Hoewel er generatie op generatie iets te lang gewacht wordt met trouwen en de eerste kinderen zich wat voortijdig in het huwelijk aandienen, blijft de familie de Rooms Katholieke kerk trouw en wordt door het kerkbestuur blijkbaar, ondanks het gebrek aan geduld voor het huwelijk, toch gewoon geaccepteerd. Het zal geholpen hebben dat de gezinnen groot waren, zoals dat in katholieke kringen wenselijk was.

De creativiteit is terug te vinden in de beroepen. We vinden goudsmeden, timmerlieden, een wagenmaker, kostuumnaaisters, een huisschilder, kortom allerlei beroepen waarbij vakmanschap, maar ook creativiteit komt kijken.

Over de oorsprong van de Mallees is tot nu toe weinig terug te vinden. We weten uit aktes dat stamvader Simon in Namen, België geboren is. Toch is er over een Mallee familie aldaar niet veel terug te vinden. Het lijkt er eerder op dat de oorsprong in Frankrijk ligt. Mogelijk is er ook sprake van een Joodse herkomst, maar het is gissen. Misschien onthult dit mysterie zich ooit, nu is het nog in nevelen gehuld.

Hoe dan ook, stamvader Simon heeft de juiste stap gemaakt door zich in Den Haag te vestigen. Daar hebben de Mallees met overgave geleefd, door de eeuwen heen is het aantal Mallees ras gestegen, ze bekleedden fijne beroepen, vertoonden ondeugende en creatieve trekjes en zijn oud geworden in de stad die voor hen een goed thuis is geweest.

Naar het schema van de stamreeks Mallee
menu
(afgeschermd)