Stamreeks van der Voort

Dirck van der Voort laat zijn zoon Barend dopen in Clarholz, Münsterland, Duitsland. Meer weten we niet over hem. Wel over zoon Barend. Die blijft niet in Duitsland, maar trouwt in Warmond bij Leiden en verhuist daarna direct naar Alkemade, naar wijk C, Nieuwe Wetering. Of misschien woonde hij daar al. Er zijn meer van der Voorts die hetzelfde doen. Ze worden rond Clarholz geboren en verschijnen in Warmond en Alkemade. We weten dat zij familie zijn van Barend en dus ook van stamvader Dirck.
Waarom de leden van de familie van der Voort verhuizen van Münsterland naar Zuid-Holland is niet bekend. Was het een soort terugkeer en liggen de wortels van de familie in Nederland, of probeerden ze een beter leven op te bouwen in een nieuw land.

De van der Voorts zijn buiten deze ene substantiële verhuizing van zo’n 300 km geen reizigers. Ze blijven lange tijd in het kleine lintdorp Nieuwe Wetering. Misschien blijven ze in hetzelfde huis wonen, misschien verhuizen ze naar een paar deuren verderop. Het is een katholiek dorp en de van der Voorts zijn trouwe bezoekers van de katholieke kerken in Roelofarendsveen en in Rijnsaterwoude.
Bij de beroepen van de mannelijke van der Voorts wordt in de aktes steevast ‘arbeider’ vermeldt. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk hun geld verdiend hebben in de land- en tuinbouw of misschien ook in de veeteelt, want dat is de meest voorkomende arbeid in de streek.

Hoewel de van der Voorts geen spectaculaire geschiedenis hebben geschreven, hebben ze wel deel uitgemaakt ervan, vooral de geschiedenis van Alkemade. Ze vormden samen met een aantal andere families een hechte gemeenschap in Nieuwe Wetering en omstreken en ook in de katholieke kerk. Mooie, hardwerkende mensen, die hun steentje bijgedragen hebben aan het verbouwen van belangrijke exportproducten uit de streek.

Klik hier om meer uit te vinden over de leden van de familie van der Voort.
menu
(afgeschermd)