Sara en Antje Tjepkes Tjepkema

Antje Tjepkes Tjepkema

Antje wordt geboren op 30 april 1854 in Vrouwenparochie. Ze is het oudste kind van Tjepke en Jacobje en wordt niet heel lang na het huwelijk van haar ouders geboren.

Zelf treedt ze op 21-jarige leeftijd, op 18 november 1875 in het huwelijk met Jan Wybes Dobma. Jan is de 25 jarige zoon van Wybe Cornelis Dobma en Jetske Botes Boersma. Op de huwelijksakte valt te lezen dat hij werkman is en uit Vrouwenparochie komt.
Het echtpaar krijgt vier kinderen, waarvan er twee heel jong sterven.

Antje overlijdt als weduwe op 2 december 1932. Ze is 78 jaar oud geworden.

De foto komt uit het album van Andries Oenes Steegstra (1879-1962) en Jacoba Pieters Posthumus (1888-1945) en is beschikbaar gesteld door A. Dijkstra, waarvoor dank.
Er is een aantal foto’s in het album waarvan niet kan worden vastgesteld wie het betreft. Misschien kunt u ons helpen deze personen van een naam te voorzien.
Zie deze pagina.

Sara Tjepkes Tjepkema en haar echtgenoot Pieter Watzes Posthumus

Sara is de drie jaar jongere zus van Jisseltje Tjepkes Tjepkema.
Sara wordt geboren op 20 januari 1864 in Vrouwenparochie. Ze trouwt in Ferwerderadeel op 21 mei 1887 met Pieter (geboren op 26 maart 1860 in Marrum).
Sara overlijdt op 16 december 1932 in Marrum, Pieter op 7 februari 1917 in Leeuwarden.

De informatie en foto is overgenomen van erfskipterpdoarpen.nl

Schema Postma
Pagina Sybe Postma