Selius en het geloof

Naar menu Selius

Over Selius en het geloof valt weinig te zeggen. Misschien was hij wel gelovig, misschien ook niet.
Er zijn in ieder geval geen documenten te vinden die er op wijzen dat hij gedoopt was of zijn kinderen liet dopen. Hij was wellicht niet aangesloten bij een kerkgemeenschap hoewel in het bevolkingsregister van Hennaarderadeel opgetekend staat dat Selius en zijn gezin Nederlands Hervormd zijn. Zie deze pagina.

Er is het verhaal in de familie blijven bestaan dat Jelle Arjens, de vader van Selius, er voor heeft gekozen om zich niet bij een kerkgemeenschap aan te sluiten. Er zijn in de tijd van Jelle en later van Selius twee geloofsgemeenschappen in het kleine Oosterend, Nederlands Hervormd en Rooms Katholiek. De familie Timmenga wil graag klanten uit beide gemeenschappen, dus besluit om ‘neutraal’ te blijven en zich bij geen van beide te voegen.

Dit zal zeker niet alleen het zakelijk succes van vader Jelle en zijn zoons (alle zoons bouwen een goedlopende zaak op) verklaren, maar geeft wel aan dat de familie bestond uit slimme zakenlieden, die bereid waren om zich aan te passen om hun bedrijven te doen floreren.

Toch wijkt Selius een beetje af van de overige familieleden door zich aan te sluiten bij de Liberalen in Hennaarderadeel en actief te worden in de politiek. Hierbij neemt hij standpunten in die niet door iedereen in de gemeenschap gewaardeerd zullen zijn. Heeft hij er klanten door verloren, vast wel, maar hij had zijn zaak zo uitgebouwd en solide gemaakt en een klantenkring opgebouwd buiten de kleine gemeenschap van Oosterend en de gemeente Hennaarderadeel, dat het hem uiteindelijk niet al te erg gedeerd heeft.

 

Naar menu Selius