Waar woonde Selius

huiskamer-door-piet-slager

Naar menu Selius

We weten niet precies waar Selius al die jaren woonde, maar we vinden wel aanwijzingen. Op deze pagina staat wat er tot nu toe over gevonden is.

1874

We zien in de krant staan dat Selius zijn huis verkoopt. Het wordt omschreven als boerenhuizinge en het ligt in de Buurt. Als we kijken op de kadastrale kaart van 1832 dan lijkt nummer 61 gelegen te hebben ter hoogte van waar nu Tjerkebuorren 27 is. Het pand was vlak naast van de school, daar is nu een open ruimte. De school,nu omgebouwd als woonhuis, heeft nummer 29. Hij is in 1874 al twee jaar getrouwd met Janke Hijlarides. Zij overlijdt in 1879.
18740109-verkoopt-eigen-huis
tsjerkebuorren-eastereinWaarom het huis ook in gebruik is bij Sybren Gerrits Walsweer is raadselachtig. Er zijn twee personen die S.G. Walsweer heten in die tijd in Oosterend. Grootvader en kleinzoon, beiden genaamd Sybren Gerrits. De kleinzoon is pas 8 jaar oud in 1874, dus het was de grootvader. Misschien was hij een vriend van de vader van Selius, of een werknemer, of de verkooping betreft een soort twee onder een kap woning, er wordt wel gesproken over verschillende woonkamers.

Periode januari 1881 – januari 1882

In 1881 zien we Selius in het bevolkingsregister van Hennaarderadeel wonend in huis 22 in Oosterend. Als gezinsleden worden vermeld dochter Jantje en dienstmeisje Hijlkje Sijsling. Hijlkje zal ook een soort kindermeisje voor Jantje geweest zijn. Ze is 21 jaar oud in 1881. Echtgenote Janke is al in 1879 overleden. Waarschijnlijk heeft Selius in huis 22 gewoond vanaf 1874.

Aan het einde van het jaar verhuist het gezin. Overigens is het zeer waarschijnlijk dat Selius al voor 1881 in huis nummer 22 woonde, maar de registratie werd in 1881 gedaan.

Open de pagina uit het bevolkingsregister in pdf formaat: 1881 Bevolkingsregister – pagina huis nummer 22

Huis 22

Huis 22 lijkt te liggen ter hoogte, of waarschijnlijk precies op de plek van het huis op de Streek 12. Dat huis is pas in 1906 gebouwd, maar mogelijk niet helemaal vanaf de grond af nieuw gebouwd. Onderstaand het kadastrale kaartje van 1832 met roodomrand het huis dat toen nummer 22 had. Er is geen reden om aan te nemen dat dit nummer gewijzigd is, dus we gaan er vooralsnog van uit dat dit het huis was dat door Selius bewoond werd.
Op de foto’s het huidige huis op de Streek nummer 12. De foto’s zijn van Google maps, vandaar het ietwat vreemde perspectief.

de-streek-12-in-easterein de-streek-12-in-easterein-foto de-streek-12-in-easterein-foto2

 

Interessante extra informatie – kerkgenootschap

hervormdekerk-eastereinHoewel er in de familie het verhaal bewaard is gebleven dat de Timmenga’s zich zoveel mogelijk afzijdig hebben gehouden van het geloof, zijn er toch wel wat aanwijzingen dat men er niet onderuit kwam, of onderuit wenste te komen. Zo wordt er door met name door de vader van Selius, Jelle, best het nodige in opdracht van een aantal kerkgenootschappen gebouwd. Dat zijn wel altijd de hervormde gemeentes. Bovenstaand zien we in het bevolkingsregister staan dat Selius en zijn gezin Nederlands Hervormd zijn.

Periode 1882 – 1893

In 1882 wordt er opnieuw een aantekening in het bevolkingsregister opgemaakt. Selius is nu verhuisd naar huis nummer 1. Als dit nog hetzelfde nummer is als op de kadastrale kaart van 1832, zou dat het huidige adres Foarbuorren 25 zijn. Het is gebouwd in de stijl van de laatste helft van de 19e eeuw en heeft volgens het huidige kadaster een woonoppervlakte van 125 m2. Dat was voor die tijd riant. Nu wonen er na een tijdje ook heel wat mensen. Eerst woont hetzelfde drietal er, maar Hijlkje vertrekt en wordt eerst vervangen door dienstmeisje Joukje en weer een jaar later door Woutje. In 1883 trouwt Selius met Pierkje en zien we dat door de jaren heen de nieuwgeboren kinderen bijgeschreven worden in het register. De familie blijft ook een dienstmeisje aanhouden. In 1893 wonen er het echtpaar, Jantje, vier kinderen van Selius en Pierkje en een dienstmeisje, dus 8 personen. Tijd om te verhuizen.

foarbuorren-25-easterein-zijkantBovenstaand het huis gezien van de zijkant. Het ligt mooi aan het water.

In 1893 neemt dokterszoon Petrus de Vries het huis over. Hij wordt later de dorpsdokter in opvolging van zijn vader Lolle. Dit is één van de tekenen dat de Timmenga’s omgingen met vader Lolle en zoon Petrus. We weten dat zowel Selius als broer Jacobus als vader Jelle op momenten met ze samenwerken. Jelle bouwt zelfs een huis voor Lolle dat heel toepasselijk het doktershuis wordt genoemd.

 

Open de pagina uit het bevolkingsregister in pdf formaat: 1882 – Bevolkingsregister – pagina huis nummer 1
foarbuorren-25-easterein-kaartje-1832 foarbuorren-25-easterein

 

18920318-leeuwarder-courant-huis-te-koop18930526-huis-verkocht-aan-petrus-de-vriesMaart 1892 wordt er al een advertentie gezet in de Leeuwarder Courant voor de verkoop van het huis. Die advertentie wordt een aantal maal herhaald en in oktober van dat jaar zou de veiling plaats hebben gehad, maar die wordt uitgesteld. Uiteindelijk gaat het niet op de veiling maar verkoopt hij het aan Petrus de Vries die het in mei 1893 betrekt.

Periode 1892 – 1899

Open de pagina uit het bevolkingsregister in pdf formaat: 1892 – Bevolkingsregister – pagina huis 1892 – 1899
Bronnen en foto’s: Google, Bevolkingsregister Hennaarderadeel, HISGIS, Familysearch, kerkeasterein.nl, Kadaster, Delpher, leeuwarder Courant
Naar menu Selius