Janke Pieters Hijlarides en haar kinderen

Op 1 juni 1872 treden Selius en Janke in het huwelijk. Hij is dan 23 en zij pas 19.  Het heugelijke feit wordt twee keer in de Leeuwarder Courant medegedeeld, op 3 en 7 juni. Hoewel Janke geboren is in Wommels, woont ze ten tijde van het huwelijk in Oosterend zo wordt in de krant vermeld, uiteraard woont Selius daar ook. Ze trouwen in de gemeente Hennaarderadeel op een redelijke lentedag met een temperatuur van 17 graden en een beetje zon. 18720604-huwelijk
Op de huwelijksdag van Selius en Janke publiceert het Algemeen Handelsblad de zomerdienst van de Harlinger en Zuiderzee Stoomboot Maatschappij. Het IJsselmeer bestaat nog niet. De Zuiderzee wordt pas in 1932 door de Afsluitdijk afgesloten. Leuk detail is dat de zoon van Selius en zijn tweede vrouw Pierkje, Andries als Gemeenteopzichter en Architect van Wonseradeel meewerkt aan de bouw die in 1927 start. 18720601-zomerdienst

Janke Pieters Hijlarides

onweer-wommelsJanke wordt geboren op 5 maart 1853 in Wommels. Ze is de oudste dochter van Pieter Douwes Hylarides en Jantje Hotzes Koster. Vader Pieter en moeder Jantje zijn 10 maanden daarvoor getrouwd. Een jaar later krijgt Janke een broertje, Hotze, die sterft na 3 dagen. In 1855 wordt weer een broertje Hotze geboren, hij wordt uiteindelijk 47 jaar oud.
In april 1858 wordt zusje Sytske geboren. Zij overleeft als zuigeling, maar komt op 7 jarige leeftijd te overlijden als Janke 12 jaar oud is. Het drama zet zich voort want op 17 maart 1859 overlijdt vader Pieter, hij is dan 26 jaar oud. Hij maakt de geboorte van zijn jongste dochter Pietje niet mee, zij wordt 5 maanden later geboren en sterft als baby.
Het gezin bestaat nu uit moeder Jantje, Hotze die 5 jaar oud is en Janke die 7 jaar oud is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat moeder Jantje een nieuwe echtgenoot zoekt. Die vindt ze in Klaas Tiedes Vellinga, 11 jaar ouder dan zij, weduwnaar en vader van dochter Sytske die 8 jaar oud is, Jantje, die dezelfde leeftijd heeft als Janke en zoon Tiede, 3 jaar oud.
Nu bestaat het gezin voor Janke opeens uit moeder, een stiefvader, een broertje die 2 jaar jonger is, een 1 jaar ouder halfzusje, een halfzusje van dezelfde leeftijd en een vier jaar jonger halfbroertje.
Die gezinssamenstelling verandert snel. In 1862 komt stiefzusje Sytske te overlijden en het in dat jaar nieuwgeboren halfzusje Richtje overlijdt als zuigeling.
In 1863 wordt Pieter geboren. Hij wordt uiteindelijk 66 jaar oud. Sytske, geboren in 1866, leeft maar een half jaar. Gerrit, geboren in 1867 blijft waarschijnlijk leven, we vinden geen overlijdensakte van hem. In 1869 wordt er een levenloos kind geboren en Sytse leeft in 1870 maar 16 dagen. De vierde Sytske, die ter wereld komt in 1872 ter wereld, net voor het huwelijk van Selius en Janke,  en wordt 64 jaar oud.

Moeder Jantje wordt 61 jaar oud. Ze krijgt 14 kinderen, maar overleeft er maar vier.

18790324-overlijden-janke-hijlaridesJanke overlijdt op 26 jarige leeftijd op 20 maart 1879. Ze heeft een heel zwaar leven gehad, waarin ze haar vader al op jonge leeftijd moet missen en er twee broertjes en één zusje overlijden. Van haar halfbroers en zussen maakt ze het overlijden van zes daarvan mee en er overlijdt een stiefzusje.
Wat nog dramatischer is twee van de drie kinderen die ze met Selius krijgt overlijden. Geertje als ze drie jaar oud is en Jelle al als hij pas 4 maanden oud is. Mogelijk is zij dan al ziek want in de advertentie die Selius plaatst, kunnen we lezen dat haar sterven een langdurige lijdensweg is geweest.

We hopen maar dat ze ook een gelukkige tijd met Selius heeft gekend in het begin van haar huwelijk. Misschien willen we het lezen, maar uit de advertentie (die hij drie keer laat plaatsen in de Leeuwarder Courant) spreekt veel droefenis en liefde, dus hielden de twee denkelijk veel van elkaar.

Janke Selius Timmenga

18730826-geboorte-dochter-jankeJanke wordt geboren op 22 augustus 1873 in Oosterend, zo’n 10 maanden na het huwelijk van haar ouders. Het is anderhalf jaar voordat vader Selius met zijn broer Jacobus het timmerbedrijf van opa Jelle overneemt. De start van haar jonge leventje is goed, met een jonge vader en moeder die ongetwijfeld van haar houden. Twee jaar later wordt zusje Geertje geboren en als ze vijf jaar oud is, broertje Jelle. Dan slaat het noodlot toe. Eerst overlijdt broertje Jelle als hij 4 maanden oud is, dan een paar maanden later zusje Geertje en in dat zelfde jaar, 1879, twee maanden later, overlijdt moeder Janke. Janke, die als roepnaam Jantje lijkt te hebben, is dan pas 6 jaar oud.
herbaijumZe brengt dan twee jaar alleen met haar vader door voordat deze hertrouwt met Pierkje, die maar een ruime 14 jaar ouder is dan Jantje. Voor die tijd wordt ze waarschijnlijk opgevoed door het dienstmeisje Hijlkje Sijsling. We zien Hijlkje vermeld in het bevolkingsregister van 1881. Zie de pagina ‘waar woonde Selius’.

Pierkje is vast een lieve stiefmoeder voor haar geweest. Ze was later ook een heel lieve beppe voor haar kleinkinderen. Janke krijgt nog een aantal halfbroertjes en half zusjes, maar die zijn uiteraard een heel stuk jonger dan zij. De oudste, Jelle, is 9 jaar jonger, jongste zusje Geertje wordt pas geboren als zij al 22 is.

huwelijk-dochter-jankeTwee jaar later, op 15 mei 1897 trouwt ze met de zeven jaar oudere Seerp van der Staag.  Seerp is een jongere broer van Pieter Douwes van der Staag die met de tante van Jantje, Geeske Jelles Timmenga, getrouwd is.  Tante Geeske en Jantje schelen maar 12 jaar in leeftijd.

Seerp is in periode 1909 t/m 1912 bestuurslid van de Coöp. Stoomzuivelfabriek in Achlum, in 1914 is hij lid, hij start zijn carrière daar in 1897 als hij in een akte nieuw borgstellend lid genoemd wordt. Het echtpaar woont dan in Herbaijum, Franekeradeel. Uit het bevolkingsregister van Leeuwarden maken we op dat ze daar woonden in de periode 1922 tot 1939. Net daarvoor wonen ze nog korte tijd in Engwierum. Seerp overlijdt op 64 jarige leeftijd in 1931 in Leeuwarden.
In Herbaijum worden twee dochters geboren Tjitske Janke en Janke Eke. Het is mooi dat Janke Hilarides hiermee vernoemd wordt.
Jantje Selius Timmenga overlijdt op 5 juni 1941, vijf jaar na vader Selius, ze is dan 67 jaar oud.

Geertje Selius Timmenga

Geertje wordt geboren op 9 september 1875. Ze wordt vernoemd naar de moeder van vader Selius, Geertje Engelsma. Helaas sterft ze al drie jaar later op 10 januari 1879, kort na haar broertje Jelle en kort voor haar moeder Janke.

18750917-geboorte-geertje 18790114-overlijden-geertje

Jelle Selius Timmenga

Jelle wordt geboren op 4 mei 1878. Hij wordt vernoemd naar de vader van vader Selius, Jelle Arjens. Hij sterft al als zuigeling, 4 maanden oud op 22 september 1878. Omdat ook kort daarna zijn zusje en moeder overlijden heerste er mogelijk een ziekte in de familie. Het kan ook een heel ongelukkig toeval zijn geweest.

18780510-geboorte-jelle 18780927-overlijden-jelle

 

Bronnen en foto’s: Leeuwarder Courant, Tresoar, allefriezen.nl, franekercourant.nl

 

Schema vrouwen en kinderen
Naar menu Selius