Van de Kamp afstammelingen Willem de Zwijger

In de nummers van De Nederlandse Leeuw van september en oktober 1957 vinden wij een uitgebreid artikel over nog een tak afstammelingen van Willem de Zwijger.

“Het aantal dergenen, die afstammen van de ‘Vader des vaderlands’, is, als men ook op de natuurlijke geboorten acht slaat, buitengewoon talrijk, zo talrijk zelfs, dat een eenvoudige inventarisatie van die afstammelingen naar het oordeel van terzake deskundigen een ‘onbegonnen werk’ zou zijn. En nog steeds duiken nieuwe takken op, waarvan tot dusverre in de literatuur niet was gerept.
Op een zodanige tak de aandacht te vestigen, is de bedoeling van de volgende regelen.”

Titelpagina van de overdruk uit De Nederlands Leeuw 1957


Frédéric Maximilien van de Kamp
(1806-1894)
en
Susette van der Kruijff
(1810-1884)
Afstammingsreeks van Frédéric Maximilien van de Kamp

I. 1      Prins Willem van Oranje (*1533) x Anna van Saksen
II. 2     Emilia prinses van Nassau x Emanuel I prins van Portugal
III.1     Emanuel II prins van Portugal x Johanna gravin van Hanau Münzenberg
IV.2     Elisabeth Maria prinses van Portugal x Adriaan baron van Gendt
V.2      Antoinette Albertine Frédérique barones van Gendt x Pierre Bigot de Villandry
VI.1     Jacques Adrien Isaac Bigot de Villandry x Catharina Joseph Harvant
VII.1    Jacques de Harvant x Jurianne Willemine La Verdure
VIII.1   Jacques Frederik Maximiliaan d’Harvant Bigot de Villandry en Maria van de Kamp
IX.1     Frédéric Maximilien van de Kamp (*1806) x Susette van der Kruijff

Hiermee begint de ‘Oranjetak’.
Jos van de Kamp

Notitie van Hedwich: Deze van de Kamp, die de naam van zijn moeder Maria van de Kamp aanneemt, is ver verwant aan de van de Kamps van deze stamreeks en ook met Jos. Maria is een dochter van Gerardus van de Kamp die in 1751 in Rindern wordt geboren. Zijn vader is Maes van de Camp, ook geboren in Rindern in 1712. De vader van Meas kennen we, het is Gerardus van de Kamp of wel Gerhard van de Camp.

 

Terug
Naar schema van de Kamp