Stamreeks

Welke gegevens?

Om de stamreeks te kunnen uitzoeken heb ik gegevens van u nodig. Hoe meer gegevens u heeft over uw ouders, grootouders, overgrootouders hoe beter.

Openbare gegevens
*Akten van geboorten zijn na 100 jaar openbaar
*Huwelijksakten zijn na 75 jaar openbaar
*Akten van overlijden zijn na 50 jaar openbaar
Om gegevens van vroegere generaties terug te kunnen vinden heb ik gegevens nodig van een persoon geboren voor 1915 of gehuwd voor 1940 of overleden voor 1965.

Minimaal nodig zijn:
*Voornamen (eventueel ook de roepnaam)
*Achternaam
*Geboortedatum en geboorteplaats
*Overlijdensdatum (zo mogelijk ook de overlijdensplaats)

Liefst ook dezelfde gegevens van de huwelijkspartner

Een stamreeks toont de voorouders in de mannelijke lijn. Dus zoon, vader, grootvader, overgrootvader, etc. Dat kan teruggaan tot 1811, het jaar waarin iedere Nederlander een achternaam moest aannemen, of nog verder terug in de tijd. De oudst gevonden voorvader is de stamvader.
Afhankelijk van uw geboortedatum mag u verwachten dat er ten minste vijf generaties in kaart gebracht kunnen worden.
Omdat het een stamreeks in de mannelijke lijn is, worden de vrouwen wel vermeld, maar niet de voorouders daarvan.

Wat krijgt u

Gegevens
Een schema met daarin de naam van de voorouder, geboortejaar en jaar van overlijden.
Over iedere voorouder informatie over:
– Voornamen
– Geboortedatum
– Huwelijksdatum en huwelijkspartner
– Naam en geboorte- of doopdatum van de kinderen
– Datum van overlijden
– Beroep (indien vermeld)
En uit wat ik verder nog terug kan vinden aan informatie één of twee aansprekende zaken. Voorbeelden: gegevens over: woonplaats(en), eventuele vermeldingen in de krant, eventuele aktes waarin de persoon genoemd wordt, meer informatie over het beroep. Als ik niets terug kan vinden, voeg ik er informatie bij over grote gebeurtenissen in de tijd en omgeving van de persoon zodat u toch een idee krijgt van het wel en wee van uw voorouder.

Maatwerk
Ik laat het u weten als er veel over een voorouder te vinden is, dan kunnen we in overleg kijken of de informatie over deze persoon uitgebreid moet worden en daarover een tariefafspraak maken. Ik kijk ook of er over de echtgenotes / moeders iets terug te vinden is. Eventueel ook over hun voorouders. Als daar interessante dingen bijzitten dan hoort u dat ook van mij.

hedwich de vries genealogieFormaat
Standaard maak ik webpagina’s. Die kunnen op mijn website geplaatst worden (gegarandeerd voor één jaar) eventueel beschermd door een wachtwoord, of als u een eigen website heeft, kan ik daarop de pagina’s aanmaken of de code aanleveren.

Als u foto’s heeft van voorouders en u stuurt mij die in een bestand zal ik die verwerken op de webpagina’s. Hetzelfde geldt voor verhalen die u wilt toevoegen.