Genealogie Wopke Kooistra en Hiske van Doezum

Deze pagina vormt een startpagina van de genealogieën van het echtpaar Wopke Wierds Kooistra en Hiske Willems van Doezum uit de Fryske Wâlden.

De genealogieën van Hiske en Wopke zijn de zien op GenealogieOnline.

Wopke Wierds Kooistra (Klik —>GenealogieOnline)
Hiske Willems van Doezum (Klik —>GenealogieOnline)

Wopke en Hiske wonen als echtpaar in Surhuisterveen. Ze trouwen er, vormen een gezin en overlijden er op hoge leeftijd.

Beiden worden geboren in het nabijgelegen Harkema. Wopke in 1917, Hiske in 1916. Hiske is 21 en Wopke 19 jaar oud als het paar in Surhuisterveen in 1936 in het huwelijk treedt. Vele gelukkige jaren volgen en het is hen gegund om zelfs het diamanten huwelijk te vieren. Terecht wordt hier aan aandacht besteed in de krant ‘De Feanster’. Op 4 december wordt er een artikel geplaatst met een foto, onderstaand te zien. Om het hele artikel te zien klik hier.

Het echtpaar kent gelukkige tijden, maar ook het nodige leed. Het moeten moeilijke tijden geweest zijn toen zoontje Wierd ziek werd en helaas op 29 maart 1939 overleed.

Het paar strijkt neer in Surhuisterveen. Jarenlang woont men op de Dr. van Kammenstraat nummer 5. Zie de bovenstaande foto van de straat

Volgens de familie is één van de misschien wel belangrijkste redenen van het succes van het huwelijk van Wopke en Hiske geweest dat ze elkaar in hun waarde lieten. Dat komt heel duidelijk tot uiting als het gaat om opvattingen over het geloof. Hiske stamt uit een gelovig nest en is een trouw bezoeker van de kerk. Wopke heeft niet zo veel met het geloof. Overigens is ook dat kenmerkend voor althans een deel van zijn voorouders. Er wordt geen probleem van gemaakt. Wopke gunt Hiske haar geloof, Hiske accepteert dat Wopke zich er niet bij aansluit. Ware liefde en respect en een prachtig voorbeeld voor velen.

Hiske overlijdt als eerste op 28 maart 1994, Wopke overlijdt vijf jaar later op 2 juni 1999. Ze stammen af van prachtige voorouders en laten een even mooi nageslacht na dat warme herinneringen aan hen koestert.

Voorouders van Wopke

De ouders van Wopke, Wierd Jans Kooistra en Grietje Koops Elzinga treden in het huwelijk op 3 juni 1911 in de gemeente Achtkarspelen. Achtkarspelen is de streek waar veel van de voorouders leefden en werkten. Ook vinden we velen van hen terug in Tietjerksteradeel en Dantumadeel. Korter samengevat; de roots van zowel Grietje als Wierd liggen duidelijk in het Friese Wouden gebied. Het is dan ook geen verrassing dat velen van de voorvaders en ook moeders hun bestaan hadden in het vervenen van de grond, het vervoeren van turf, of aanverwante beroepen. Er zijn er zelfs bij die nieuwe nederzettingen oprichten. Uiteraard vinden we ook boeren bij de voorouders en ambachtslieden zoals spinners.

De rode draad is dus de streek de Friese Wouden.

Er is nog een rode draad, of kenmerk, niet bewijsbaar, maar het is een beeld dat opkomt dwars door de zakelijke, feitelijke informatie in de aktes en boeken heen. Het beeld van mensen die voor zichzelf zorgden, geaccepteerd waren in de gemeenschap, maar zich weinig aantrokken van wat moest en hoorde en waarschijnlijk weinig ophadden met gezag, noch kerkelijk, noch bestuurlijk. Waar men niet trouw aan de (kerkelijke) wet was, was men dat wel aan elkaar. Dat beeld duikt op in aktes waar men voor elkaar en ook voor de buren borg staat, grootouders die voor de kleinkinderen zorgen en waarnaar men ook vaak vernoemt, vaak eerder dan naar de vader of moeder en dat is niet volgens de standaard.

Het is niet ongebruikelijk bij de voorouders Elzinga en Kooistra om pas na het krijgen van één of twee kinderen te trouwen. In één geval komt het paar zelfs helemaal niet aan huwen toe, maar woont wel decennia lang samen. Het betreft het paar Antje Jans van der Hoog en Marten Pieters Spinder. Ze krijgen samen in de periode 1815 tot 1824 vier kinderen, die allemaal erkend worden door Marten. In één van de geboorte-inschrijvingen wordt Antje de huisvrouw van Marten genoemd en dat bevestigt dat het paar wel samenleefde. Spectaculair en bijzonder ongebruikelijk in het begin van de 19e eeuw.

Heel kerkelijk lijken de voorouders niet te zijn, vaak wordt er niet gedoopt, of slechts als dat zo uit lijkt te komen. Als er sprake is van lidmaatschap van een kerk dan is dat een doopsgezinde kerk, of in de meeste gevallen een hervormde kerk.

Eigenzinnig, wars van gezag, zorgzaam en sociaal zijn de kenmerken die we terugvinden bij deze prachtige voorouderreeksen uit de al net zo mooie Fryske Wâlden streek.

Voorouders van Hiske

De ouders van Hiske, Willem Keis van Doezum en Janke Pieters Nicolai treden in 1899 in het huwelijk in Achtkarspelen. Willem komt uit Surhuisterveen en Janke uit Drogeham. Waar de voorouders van Wopke niet in alle gevallen erg gelovig lijken te zijn, is dat anders voor de ouders van Hiske en hun voorvaders en voormoeders. De naam Nicolai komt bijvoorbeeld af van een dominee Atzo, zoon van Klaas, in het Latijn Atzonius Nicolai. Veel van de voorouders zijn doopsgezind, of hervormd. Ook vinden nogal wat handelaren bij de voorouders zoals handelaren in hout. We vinden ook een aantal ambachten, opvallend is dat er een flink aantal schoenmakers is. Zo is de vader van de genoemde Atzonius Nicolai schoenmaker, maar waarschijnlijk ook handelaar.

Het beeld dat we krijgen is van hardwerkende, gelovige middenstanders en handelaren. Veel van de voorouders behoren niet tot de rijkere lagen van de bevolking, maar zeker ook niet tot de armen. Hoewel de achternaam van Doezum op Groningse roots lijkt te wijzen, is daar in de mannelijke lijn geen bewijs van te vinden. Wel heeft Willem Groningse roots, maar ver van de grens van Friesland belanden we niet.

Enkele voorouders

Via de links in onderstaande tabel kun je meer lezen over enkele opvallende voorouders van Wopke en Hiske. In de loop van de tijd worden er pagina’s toegevoegd.

Voorouder Voorouder van Link naar pagina
Cornelis Egberts Gayckema  Hiske en Wopke  Klik—>
 Atze Claeses Nicolai  Hiske  Klik—>
Foto’s en bronnen: Tresoar, Alle Friezen, Surhúster ferline, Hessel de Walle – Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811, sibbekunde.nl, website van de Protestantse gemeente Surhuizum, Friesland op de Kaart, data.collectienederland.nl, Proclamatieboek Dokkum 1582-1592 beschikbaar gemaakt op internet door M.H.H. Engels, Genealogysk Jierboek 1999, Fryske Akademy, het schilderij op de eerste afbeelding op deze pagina is getiteld Turfschip in winterlandschap en in 1903 gemaakt door Louis Albert Roessingh
Stamreeks op GenealogieOnline