Marinus Adrianus Mallee

Hoofdpersoon: Marinus Adrianus Mallee
Ouders: Gerardus Andreas Mallee en Adriana Christina Keyzer
Geboorte: 24 oktober 1835, Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijk: 5 september 1860,  Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijkspartner: Geertruida van Wijk
Overlijden: 6 november 1923, Den Haag – Zuid-Holland

Geboorte

Marinus is één van de elf kinderen van Gerardus Andreas. Het oudste kind van vader Gerardus komt uit zijn eerste huwelijk en wordt helaas doodgeboren. Marinus is dus één van de tien kinderen van moeder Adriana, de nummer acht.

Hij heeft vijf oudere broers, één jongere broer, twee oudere zussen en de benjamin van het gezin is Gerardina. Als Marinus geboren wordt is zijn oudste broer 10 jaar oud. De kinderen in het gezin Gerardus en Adriana volgen elkaar dus snel op zodat er niet een enorm verschil in leeftijd is tussen het oudste en het jongste kind (15 jaar). Het zal dus een drukte van belang geweest zijn waarin Marinus terechtkomt. Hij werkt uiteindelijk samen met Carel die drie jaar ouder is, één van de broertjes waar hij wat meer mee omgegaan zal zijn.

Schoolplaat katholiekMarinus en zijn jongere broer en zusje en misschien ook nog één of twee oudere broers zijn in tegenstelling tot hun ouders en voorouders in staat om katholiek onderwijs te volgen.  Vanaf ca. 1850 wordt er een aantal katholieke scholen in Den Haag opgericht, niet verbonden aan een weeshuis. Er is een mogelijkheid dat ze op één van deze scholen hun onderwijs gevolgd hebben. Dat zal dan wel vervolgonderwijs geweest zijn. We mogen aannemen dat de kinderen van Marinus lager onderwijs op een katholieke school gevolgd hebben. Er is een behoorlijke toename van het aantal katholieke scholen in Den Haag rond de tijd dat de kinderen van Marinus lager onderwijs (het huidige basisonderwijs) volgen.

Huwelijk

Op 5 september 1860 trouwt Marinus met de bijna twee jaar jongere Geertruida van Wijk. Geertruida wordt geboren in Loosduinen op 24 oktober 1835. Ze is de dochter van Jacobus Martinus van Wijk, timmerman en al in 1850 overleden en Laurentia van Neijhof, die ten tijde van het huwelijk mangelaarster is.
Er is bij de huwelijkse bijlagen een bewijs van onvermogen van Geertruida waarop te lezen valt dat ze kort voor het huwelijk in de Lange Lombardstraat 13 woont. Idem voor Marinus, die op het Westeinde woont op nummer 120. Het is dus niet moeilijk te bedenken hoe de twee elkaar ontmoet kunnen hebben, want deze twee adressen liggen vlak bij elkaar. Beide panden bestaan niet meer.

Rechts de Lange Lombardstraat 13 een eeuw later.

Ook is er bij de huwelijkse bijlagen een document van de Nationale Militie waarin we kunnen lezen dat hij niet ingeloot is. Helaas ontbreken de uiterlijke kenmerken, het signalement, op het document.

Geertruida overlijdt op 28 december 1911 in Den Haag. Ze is 76 jaar oud geworden. Marinus overlijdt 10 jaar later op 88 jarige leeftijd.

 1860 - ondertekening huwelijksakte door Marinus Mallee en Christina van Wijk
Ondertekening van huwelijksakte door Marinus en Geertruida en hun getuigen:
Hendrik Cornelis Hep, 73, zonder beroep, Carel Willem Mallee, 28 jaar oud, goudsmid en de drie jaar oudere broer van Marinus, Willem Weber, 24 jaar oud, kleermaker, Cornelis van Wijk, 24 jaar oud, stoelenmaker en de broer van Geertruida.
We zien dat Marinus een prachtig handschrift heeft. ook zien we dat zowel vader Gerardus als broer Carel tekenen met Mallêe, misschien wel bedoeld als Mallée, Marinus doet dat niet.

Kinderen

Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats
Adriana Christina 4 februari 1861 Den Haag – Zuid-Holland
Marinus Adrianus Laurens 25 augustus 1863 Den Haag – Zuid-Holland
Jacobus Martinus Gerardus 25 december 1865 Den Haag – Zuid-Holland
Maria Wilhelmina Cornelia 24 oktober 1868 Den Haag – Zuid-Holland
Johanna Jacoba Geertruida 15 september 1870 Den Haag – Zuid-Holland
Cornelia Johanna Gererdina 22 december 1873 Den Haag – Zuid-Holland
Adrianus Cornelis Gerardus 8 mei 1876 Den Haag – Zuid-Holland
Theodora Geertruida 29 december 1879 Den Haag – Zuid-Holland

Beroepen van de kinderen

Naaisternaaigarenantieke-knopen

Voornamen Beroep
Adriana Christina Ze overlijdt op 20-jarige leeftijd, beroep niet bekend
Marinus Adrianus Laurens Timmerman
Jacobus Martinus Gerardus Schoenmaker
Maria Wilhelmina Cornelia Naaister
Johanna Jacoba Geertruida Naaister
Cornelia Johanna Gererdina Niet van toepassing, ze overlijdt als ze 10 jaar oud is
Adrianus Cornelis Gerardus Huisschilder en drogist
Theodora Geertruida Kostuumnaaister

Overlijden van Geertruida

begraafplaats-kerkhoflaanGeertruida Mallee van Wijk overlijdt op 28 december 1911. Op 2 januari van het nieuwe jaar staat er een rouwadvertentie in de krant (Haagsche Courant) waaruit het nodige op te maken valt.

Zo staat het woonadres vermeld, Westeinde 204. We zien ook dat ze een lang ziekbed heeft gehad. Het is vreemd dat sterfhuis met een hoofdletter geschreven is. Het sterfhuis is meestal het adres waar de overledene woonde. Er staat niet bij op welke R.K. begraafplaats de teraardebestelling plaats zou vinden en dan gaan we uit van de meest voor de hand liggende, ander zou er zeker iets bij hebben gestaan. Waarschijnlijk is Geertruida begraven op de begraafplaats Sint Petrus Banden. Die ligt aan de Kerkhoflaan en is al in gebruik sinds 1840.

19120102-overlijden-geertruida-van-wijk-rouwadvertentie-kleinzoonsEen tweede rouwadvertentie is van dochter Maria Wilhelmina Cornelia en haar echtgenoot namens de kleinzoons.

Er staat bij de rubriek Burgerlijke stand ook een vermelding van het overlijden van Geertruida.

19120104-hc-dankOok interessante informatie is te vinden in de dankbetuiging die Marinus en dochter Johanna plaatsen twee dagen na de begrafenis. We zien we haar dokter geweest is en wie de begrafenis verzorgd heeft.

De arts was dus Dr. Roos en dat zal dr. Hendrik Reinhard de Roos (overleden 1947), die praktijk had in de Weimarstraat 3, geweest zijn.

De heer Dupont zal van de begrafenisonderneming zijn, wellicht de eigenaar, wellicht een medewerker. Vooralsnog kan ik de firma niet vinden.

Westeinde 204

westeinde-204In de rouwadvertentie die Hendrik plaatst staat dat het echtpaar in 1911 woont op Het Westeinde 204. Daar wonen ze in ieder geval pas na 20 mei 1904 want dan staat dit adres genoemd in verband met andere bewoners namelijk de familie Oosterweghel. Hij is brigadier van politie 1e klas.

19100824-50-jarig-huwelijk-marinus-en-geertruidaOp 24 augustus 1910 wordt en een advertentie die het 50-jarig huwelijk van Geertruida en Marinus aankondigt geplaatst en hierbij wordt hetzelfde adres vermeld.

Rechts een foto uit de zeventiger jaren van Westeinde 204. Het is een mooi huis met glas in lood ramen.In 1970 is er een winkel onder het huis, het is waarschijnlijk dat die er indertijd ook geweest is.

Beroep

1858 - Gouden sieraden

Het beroep van Marinus is goudsmid. Hij bekleedt dat beroep al ten tijde van zijn huwelijk en dat geldt ook voor Carel Willem Mallee, de drie jaar oudere broer van Marinus. Mogelijk is Carel degene die Marinus geïnspireerd heeft om goudsmid te worden.

Als Marinus een eeuw eerder geboren zou zijn, zou hij waarschijnlijk zilversmid geworden zijn. In het wat behoudende Nederland had men luxe gebruiks- en siervoorwerpen zoals bestek en tafeldecoratie, liever in het zilver dan in het goud. Er waren dan ook meer zilver- dan goudsmeden. Gouden brocheDoor de toegenomen mechanisatie en de daarmee samenhangende lagere productiekosten nam in de loop van de 19e eeuw de vraag naar ambachtelijk gemaakt tafelzilver af.
Door de toegenomen welvaart nam echter de vraag naar unieke sieraden en handgemaakte siervoorwerpen toe, waardoor de vraag naar de traditionele zilversmid afnam en dat van goudsmid/juwelier floreerde.

Laatste jaren

Na het overlijden van zijn vrouw Geertruida, woont Marinus op de Paul Krugerlaan 257 (of misschien 251). We zien dat aan de inschrijving in het bevolkingsregister onderstaand. Er is ook sprake van invaliditeit. Op zich niet verwonderlijk op zijn hoge leeftijd, op 15 april 1912, de datum op het document, is hij tenslotte al 76 jaar oud.

Heden ten dage bestaat het pand nog en er is een juwelier gevestigd. Is dat toeval, of is er in de tijd van Marinus al een juwelierszaak of goudsmid gevestigd? Waarschijnlijk het eerste, want in 1910 lijkt het alsof er op nummer 257 een schoenmakerij gevestigd is. Op het uithangbord staat tenminste het nummer 257.

1913 - Bevolkingsregister - Marinus Mallee
Inschrijving in het bevolkingsregister

 

1910 - Paul Krugerlaan 257 Den Haag 1915 - Paul Krugerlaan
Paul Krugerlaan 257 in 1910 Paul Krugerlaan in 1915

Den Haag in de tijd van Marinus

Boven: Gezicht op Den Haag vanuit het Noordwesten – geschilderd door B.J. van Hove in 1843, Marinus is dan 8 jaar oud.

Rechts: Hofje aan de Nieuwe Haven – geschilderd door J. Weissenbruch in 1870, Marinus is dan 35 jaar oud.

Oude Vrouwen en Kinderhuis aan het Spui – geschilderd door B.J. van Hove in 1874. Marinus is dan bijna 40. De Prinsegracht – geschilderd door J. Weissenbruch rond 1878, Marinus is dan 43 jaar oud.
Bronnen en foto’s: Haags Gemeente Archief, wiewaswie.nl, Family Search, Wikipedia, Delpher, Haags Historisch Museum

 

Stamreeksschema Jansen Mallee
menu
(afgeschermd)