Simon Malleij

Hoofdpersoon: Simon Malleij
Ouders: Onbekend
Geboorte: ca. 1714, Namen – België
Huwelijk: 11 mei 1760,  Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijkspartner: Cornelia van Schuyl
Overlijden: 23 februari 1801, Den Haag – Zuid-Holland

 

Geboorte

Onderstaand bij de inschrijving van de huwelijksaankondiging staat dat Simon Malleij is geboren te Namen. We gaan er van uit dat er Namen de stad bedoeld wordt, maar het kan natuurlijk ook nog de provincie zijn, hoewel je dan toch zou verwachten dat zijn geboortedorp wel genoemd zou worden.

We weten dat Simon 7 jaar voor zijn huwelijk, op 30 april 1753, ingeschreven wordt in Den Haag. Hij is dan al volwassen, want wordt niet samen met ouders ingeschreven. Hij zal dus in ieder geval voor 1735 geboren zijn.

 17600527 - ondertrouw en huwelijk stadhuis Gerardus Mallée en Maria van Schuijl
Ondertrouw Simon Malleij en Maria van Schuyl op 27 april 1760. Ze trouwen twee weken later op 11 mei.

citadel-namurEr is een aantal mensen flink op zoek gegaan naar de oorsprong van Simon en er schijnt in Namen niets over hem te vinden te zijn. In de Zeeuwse archieven vinden we wel een aantal Mallees uit Souburg die mogelijk verwant zijn, maar buiten de naam vinden we daarvoor geen enkele aanwijzing. Er heet er één Marinus Mallee en dat is ook de naam die gegeven wordt aan de oudste zoon van Simon.  Over het algemeen wordt de eerste zoon naar de vader van de vader genoemd. De vader van Simon zou dan dus Marinus heten. De Marinus uit Zeeland lijkt de juiste leeftijd te hebben om de vader van Simon te kunnen zijn. Helaas krijgt Simon maar één dochter, die heet Cornelia, die mogelijk naar zijn moeder genoemd is. De moeder van Cornelia, Adriana, wordt al vernoemd door de tweede zoon Andreas te noemen. De vader van Cornelia, Joannes, wordt twee keer vernoemd.

Komt Simon dan niet uit Namen in België? Er zijn er die verwijzen naar Namen in Zeeland. Nu is dat dorpje in zee verdwenen in 1715 en dat is rond de tijd dat Simon geboren is. Toch is eerder aan te nemen dat hij wel degelijk in Namen België geboren is en mogelijk met zijn ouders naar Zeeland gegaan is en vandaar naar Den Haag waar er veel meer kansen voor hem lagen, dan dat hij in Namen in Zeeland ter wereld zou zijn gekomen.

Vooralsnog blijft het allemaal raadselachtig en dat lijkt zich voort te zetten bij latere generaties. De doopnamen worden niet aangehouden, doopdata lijken veel later te zijn dat de geboortedata en over veel van Simons kinderen is heel weinig terug te vinden.

Huwelijk

Simon trouwt met Maria van Schuyl, die alleen bij het huwelijk zo genoemd wordt. Bij de doopinschrijvingen van de kinderen heet ze Cornelia. Misschien was het een vergissing van degene die heeft geschreven, ze wordt gedoopt met beide namen en waarschijnlijk is haar roepnaam Cornelia geweest. Ze heeft een jongere zus die Maria heet.

Cornelia (Maria) is volgens de inschrijving van het huwelijk in Den Haag geboren. Dat moet haast de Maria Cornelia van Schuyl, die op 19 december 1736 gedoopt wordt en waarvan de ouders Joannes (van) Schuyl en Adriana van As (of van Astel of van Hasselt) heten, zijn. Deze Cornelia overlijdt op 2 augustus 1803 in Den Haag. Ze is een flink stuk jonger dan Simon, zo’n 22 jaar. Dat moet ook haast wel het geval geweest zijn, want het jongste kind van het echtpaar wordt in 1782 geboren. Cornelia is dan 46 jaar oud, Simon is 68.

De voorouders van Schuyl lijken niet van al te ver te komen. De stamvader, Joannis van Schuyl wordt rond 1650 in Voorburg geboren. Hij heeft een zoon, de grootvader van Cornelia, ook Joannis genaamd, die trouwt met een Mechtildis de Bart. Dat is niet een heel gebruikelijke achternaam. Mogelijk is de naam afkomstig van ‘de Bar’, wat kan duiden op afkomst van plaatsen als Bar-sur-Aube of Bar-sur-Seine. In 2007 komt de naam voornamelijk voor in Zeeland.

Kinderen

Voornamen Doopdatum Geboorteplaats
Martinus 17 maart 1761 Den Haag – Zuid-Holland
Andreas 29 november 1762 Den Haag – Zuid-Holland
Leonardus 27 maart 1765 Den Haag – Zuid-Holland
Simon Henricus 21 januari 1767 Den Haag – Zuid-Holland
(Johannes) Gerardus 16 oktober 1768 Den Haag – Zuid-Holland
Antonius 21 december 1770 Den Haag – Zuid-Holland
Adrianus 3 augustus 1771* Den Haag – Zuid-Holland
Adrianus Johannes 5 september 1773 Den Haag – Zuid-Holland
Johannes 11 maart 1776 Den Haag – Zuid-Holland
Carolina 20 mei 1782 Den Haag – Zuid-Holland

* Geboortedatum volgens het militair stamboek

Zoon Adrianus in het leger

adrianus-simons-mallee-militair-stamboek-naam-en-geb1794-slag-bij-fleursZoon Adrianus is te vinden in de militaire stamboeken. Hij heeft nogal wat rondgezworven in de periode 1792 tot 1814. Hij zou in 1771 geboren zijn op 3 augustus, dat kan bijna niet kloppen tenzij oudere broer Antonius pas maanden na zijn geboorte gedoopt is, want die wordt eind december in het jaar er voor gedoopt. Later komt er een Adrianus voor in een akte en als het de juiste Adrianus is, zou hij in 1772 geboren zijn volgens de akte. Vooralsnog is er geen doopakte terug te vinden in 1771, noch in 1772 rond augustus en we nemen voorlopig aan dat de geboortedatum klopt en oudere broer Antonius laat gedoopt is, bij gebrek aan andere informatie.

guarde-suisse-1792
adrianus-simons-mallee-militair-stamboek-zwitsergardeHoe dan ook, hij is volgens het stamboek de zoon van Siemon Mallé en Cornelia Schuijl en geboren in Den Haag. Hij heeft een interessante carrière in het leger en voor deze stamreeks is het meest interessante deel waarschijnlijk de start. Hij dient bij het Zwitsergarde, of te wel de Zwitserse Garde. Dat zou kunnen inhouden dat de Mallees hun roots in Zwitserland hebben en niet in België, noch in Frankrijk.

Van de Simons en Cornelia’s zoons Martinus, Leonardus en Simon Hendricus is weinig terug te vinden. Er is een Simon Hendrik Mallee die naar de laatste vernoemd lijkt te zijn, zoon van broer Gerardus (later Johannes Gerardus). Er is een Johannes Mallee die gebaseerd op een behoorlijke hoeveelheid aktes in 1773 geboren is. Hij is wagenmaker, een beroep dat vaker in de familie voorkomt. Ook hij kan de Adrianus Johannes zijn die op 5 september 1773 gedoopt wordt. Klik hier voor meer informatie over zijn periode in het leger.

Voortborduren op Zwitserland

meer-van-geneve1De naam Mallé of Mallée lijkt niet in Zwitserland voor te komen. Nu is dat ook maar een schrijfwijze geweest van de Nederlandse ambtenaren. Tenslotte vinden we in de Nederlandse akten de variaties Mally, Malleij, Mallee, Malle, Mallé, Mallée terug en waarschijnlijk nog wel een aantal varianten dus dat zegt eigenlijk niet zo veel. De naam die wel gevonden wordt al vanaf de zeventiende eeuw is Mallet en wel in het kanton Genève. Het is daar ook dat we beroemde telgen vinden met deze naam zoals de astronoom Jacques André Mallet die leefde van 1740 tot na 1789 en een Jacques Mallet die in 1644 in Rouen Frankrijk geboren werd en een bank oprichtte in Genève.
De familie van bankiers lijkt wel banden te hebben met Nederland, maar dat is ook niet verwonderlijk, die hebben gehandeld over de grens, dus dat zegt weinig. Vooralsnog is er geen Mallet te vinden uit Zwitserland met de naam Simon(is) of Marinus, maar dat laatste zou wellicht Martin geweest zijn of Martinus.

Beroep

gemeentebodeOver het beroep van Simon is niets bekend. We weten wel het beroep van enkele van zijn kinderen. Gerardus wordt bode. Adrianus is militair en dient onder andere bij de Zwitserse Garde. Johannes (waarschijnlijk is dit Antonius Johannes) wordt wagenmaker. De enige dochter, Carolina, is dienstbode. Helaas weten we van de andere zoons het beroep niet en is uit de bovenstaande beroepen van de kinderen, geen indicatie te krijgen over het beroep van Simon. Als er dan gegokt moet worden, dan zou soldaat de beste gok zijn. Het zou ook verklaren waarom hij op hogere leeftijd in het huwelijk treedt, het zal niet eenvoudig geweest zijn om een partner te vinden die wilde trouwen met een soldaat die soms jarenlang gelegerd was in een buitenlands oord.

Overlijden

Simon overlijdt op 87 jarige leeftijd in 1801. Dat zou betekenen dat hij rond 1714 geboren zou zijn. Wel is aan te tekenen dat hij dan wel fors in leeftijd scheelt met zijn vrouw (22 jaar). Mogelijk is hij minder oud geworden en later geboren.

18010223 - overlijdensaantekening Simon Mallee
Aantekening van het overlijden van Simon in het Gemeentelijk register
Bronnen en foto’s: Haags Gemeente Archief, Family Search, Archieven.nl, VVV Zeeland, Wikipedia, Den Haag FM, Nationaal Archief

 

Stamreeksschema Jansen Mallee
menu
(afgeschermd)