Jelle Arjens Timmenga & Geertje Jacobus Engelsma

Naar menu Selius
Voorouderschema

Jelle Arjens: Timmerman en architect

Persoon Jelle Arjens Timmenga Geertje Jacobus Engelsma
Ouders: Arjen Gerbens Timmenga en Scilla Jelles de Peer Jacobus Ydes Engelsma en Geeske Wiegers Ruiter 
Geboortedatum: 18 juli 1814 – Easterein 7 februari 1816 – Aldeboarn
Huwelijk: 11 mei 1839 Easterein, Littenseradeel, Friesland
Overlijdensdatum: 22 augustus 1899 – Easterein 14 februari 1900 – Easterein
Link naar GenealogieOnline: ——> ——>

Het echtpaar

advertentie-huwelijksdag
Jelle en Geertje trouwen op 11 mei 1839 in Hennaarderadeel. Hij is 25 en zij 23. Nederland had indertijd ongeveer 3 miljoen inwoners. In de Leeuwarder Courant valt te lezen dat er weer zomerhoeden gearriveerd zijn, de schoorsteenveger is verhuisd en om een behangetje hoeft het kersverse echtpaar ook niet verlegen te zitten.
interieur-kerk-hidaard-smalZe hebben van huis uit een goede start want Jelle werkt in het goedlopende bedrijf van zijn vader, Geertje komt uit een gezin dat zich beweegt in de welvarender kringen. Precies (bijna op de dag af) negen maanden na het huwelijksfeest, in februari 1840, komt zoon Arjen ter wereld. Dan volgt er een periode van ruim 6 jaar voordat Jacobus geboren wordt in november 1846. Als Jacobus bijna drie jaar oud is, in augustus 1849, komt Selius ter wereld, die vernoemd wordt naar de moeder van Jelle. 1853 wordt een droevig jaar voor het gezin, Arjen die inmiddels 13 jaar oud is komt te overlijden in juli. Geertje is dan al in verwachting van een zoon die in februari 1854 geboren wordt en dan uiteraard de naam Arjen krijgt. In juli vijf jaar later wordt Yde geboren (wordt vernoemd naar de vader van Jacobus, de vader van Geertje) en twee jaar later in december 1861 komt het laatste kindje, het eerste en enige meisje in het gezin, ter wereld die Geeske genoemd wordt naar de moeder van Geertje.kerk-hidaard-bomen-smal

Inmiddels is Jelle dan al 47 en Geertje 45 en zijn ze maar drie jaar verwijderd van hun 25 jarig huwelijksfeest. En vele feesten zullen er volgen. We zien ze in de krant aangekondigd staan. Ze halen zelfs het diamanten jubileum (60 jaar huwelijk).
Het huwelijk brengt succesvolle kinderen voort. Jacobus en Yde hebben goedlopende timmerzaken en doen ook aannemerswerk en handelen af en toe in onroerend goed, Arjen wordt orgelbouwer en richt de bekende firma Bakker en Timmenga op, Selius heeft niet alleen een heel goedlopend bedrijf, maar krijgt ook aanzienlijke maatschappelijke posities en richt naast zijn eigen bedrijf een uitvaartvereniging op.

Diamanten huwelijksfeest

60-jarig-huwelijk
Op 11 mei 1899 viert het echtpaar het 60-jarig huwelijksfeest. Er is speciaal een fotograaf ingehuurd en iedereen is op zijn paasbest. Ook in die tijd had je blijkbaar als vrouw een black dress nodig voor bijzondere gelegenheden alleen was die nog niet ‘little’. De vrouwen zullen allemaal gouden oorijzers gehad hebben, het is tenslotte een welvarend gezin en ieder van de kinderen heeft dan al een succesvol bedrijf. De opstelling is bijna zoals gebruikelijk maar niet helemaal. Als tweede zoon had Selius aan de kant van vader Jelle moeten staan en zijn vrouw had moeten zitten. Het was niet de gewoonte om uitbundig op een foto te staan, fotograferen was nog een serieuze zaak en nogal omslachtig en alleen weggelegd voor de welgestelden. Het feest kan heel gezellig geweest zijn. We hopen het maar, tenslotte is 60 jaar samen iets om het glas op te heffen en uitgebreid te vieren.

60-jarig-huwelijk-foto
Yde Timmenga – Arjen Timmenga – Jacobus Timmenga – Eeke Jans Heeg – Selius Timmenga – Pierkje Andries Hiemstra
Trijntje Haijtes Schukking – Antje Berends Posthumus – Jelle Arjens Timmenga – Geertje Jacobus Engelsma – Geeske Timmenga – Pieter Douwes van der Staag

Jelle Arjens

EJ-jelle-arjens-timmengaJelle, de oudste en enige zoon van Arjen Gerbens en Scilla de Peer, wordt geboren op 18 juli 1814 in Oosterend. Zijn oudere zusje Jitske heeft hij nooit gekend want die overlijdt als baby in 1813. Als hij twee jaar oud is wordt zusje Jitske geboren en als hij zes is zusje Rinske. Ook het laatste kindje in het gezin is een meisje, Gerbrichje, zij wordt in 1823 geboren, Jelle is dan al 9 jaar oud. Als enige zoon is het vanzelfsprekend dat hij gaat werken in de zaak van zijn vader. Het is een timmerbedrijf met als specialiteit het bouwen van molens. Zijn vader wordt ook zo nu en dan ingeschakeld als degene die inlichtingen verstrekt bij aanbestedingen.
handtekening-in-molen
We zien dat Jelle de meeste werkzaamheden van zijn vader voortzet en uitbouwt. Alleen molens bouwt hij waarschijnlijk niet zelfstandig. We zien wel in de molen van Rispens dat hij er minimaal geweest is. Die wordt gebouwd in 1821, Jelle is dan 7 jaar oud. Jaren later schrijft hij zijn naam op een balk in de molen met het jaartal 1840. Hij is dan 26 jaar oud. Misschien was hij alleen op bezoek, maar het ligt ook voor de hand te denken dat er het een en ander gerepareerd moest worden en dat hij die werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Jelle neemt de zaak van zijn vader pas over in februari 1858 als Arjen te ziek wordt om nog te werken. Arjen overlijdt een paar maanden later op 77 jarige leeftijd. Jelle is dan 44 en zal een volleerd timmerman, bouwer en zakenman geweest zijn. Ongeveer een jaar later zien we zijn naam in de kranten verschijnen als degene die inlichtingen verstrekt bij aanbestedingen. Veel van de aanbestedingen zijn van de armvoogdij van Hennaarderadeel en het kerkbestuur van Oosterend.

doktershuis-oosterend

Hoewel er geen tekenen zijn dat hij gelovig was, lijkt hij wel in een goed blaadje te staan bij de kerkbestuurders. Niet alleen begeleidt hij de bouw van de pastorie in Oosterend, maar hij ontwerpt en bouwt zelfs een kerk in Hidaard.
Bij de dokter in het dorp is hij minder populair. Het verhaal gaat dat hij het doktershuis in Oosterend gebouwd heeft, maar dat de arts niet helemaal tevreden was over het resultaat. Jelle trok zich er niet zo veel van aan en kapte de discussie met de arts af door te zeggen dat de dokter zijn fouten begroef en hij ze aan de weg liet staan.
Voor meer informatie over zijn werk, zie de pagina: Werk van Jelle Arjens.
Op de foto rechts staat het doktershuis. Op deze pagina zijn meer foto’s te zien van het exterieur en interieur van dit prachtige huis.

Bijnaam

Jelle is verstokt pijproker. Zozeer dat hij er een bijnaam aan overhoudt; Jelle Pypke. En het bezorgt hem een grote hanglip, die op bovenstaande foto van hem goed te zien is.

Jelle heeft blijkbaar een sterk gestel, want ondanks het vele roken sterft hij op de respectabele leeftijd van 85 jaar oud. Hij overlijdt kort na het 60-jarig huwelijksfeest op 22 augustus 1899.

 

ca. 1850

1862

1899

Geertje Jacobus Engelsma

Geertje wordt geboren op 7 februari 1816 in Oldeboorn als tweede dochter van Jacobus Ydes Engelsma en Geeske Wiegers Ruiter. Oldeboorn hoort nu bij de gemeente Heerenveen, maar hoorde voorheen bij Boarnsterhim.
Ze heeft een ouder zusje, Ynske geboren in november 1813 en vernoemd naar de moeder van Jacobus. In 1818 wordt Yde geboren, in 1821 Taede. 1825 is een bewogen jaar voor het gezin. Zusje Geeske wordt geboren in april, een half jaar later, in oktober, overlijdt Taede. Pas vijf jaar later komt er weer een kindje ter wereld, ook Taede genoemd, maar die sterft binnen een paar dagen. Kort daarna, in 1831, wordt het laatste kind in het gezin geboren, Thaede Wieger. De naam Taede (waarvan onduidelijk is waar die vandaan komt, geen van de grootouders heet zo, noch de ouders daarvan) brengt geen geluk, want Theade Wieger overlijdt op 2 jarige leeftijd.

Geertje zal niet een heel rustige jeugd gehad hebben. Er sterven drie broertjes en vader lijkt een markant figuur, die drastisch van beroep verandert en die het gezin een aantal malen laat verhuizen. Ze komt zeker niet uit een arm gezin. Vader wordt ‘huisman’ genoemd, heeft bezittingen zoals grond, een boerderij, maar ook zilveren lepels. Ze komt bij haar huwelijk terecht in een stabiele omgeving, met een man die duidelijk weet wat zijn voorland is en die zich vast gevestigd heeft in Oosterend waar zijn vader al een positie verworven heeft.

Oldeboorn

Ze zorgt er samen met Jelle voor dat haar kinderen een opleiding krijgen en een goede start. Alle zoons worden naar Leeuwarden gestuurd voor vakopleidingen. Jacobus en Selius krijgen de kans om van Jelle de zaak over te nemen, Yde lijkt ook geholpen te worden om een bedrijf in Tzum op te starten en Arjen krijgt een opleiding tot orgelbouwer en mogelijk ook financiering om zijn eigen bedrijf te starten.

Geertje overlijdt een half jaar na Jelle op 14 februari 1900. Ze heeft de prachtige leeftijd van 84 bereikt.

Op de foto rechts staat Oldeboorn.

Bronnen en foto’s: Pijpenkabinet Amsterdam, Leeuwarder Courant, Tresoar, Udo Ockema, easterein.nl

 

Naar menu Selius
Voorouderschema