Hendrik Jansen

Hoofdpersoon: Hendrik Jansen
Ouders: Hermanus Daniel Antonie Jansen en Theodora van der Meer
Geboorte: 7 maart 1870, Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijk 1: 12 oktober 1898, Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijkspartner 1: Cornelia Onderwater
Huwelijk 2: 26 juli 1933 – Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijkspartner 2: Anna Elisabeth van Os
Overlijden: 5 januari 1943, Den Haag – Zuid-Holland

De persoon Hendrik

Hendrik leeft in een tijd met spectaculaire veranderingen. Hij maakt o.a. de komst van de elektriciteit in Den Haag mee net na de eeuwwisseling.

Elektriciteit in Den Haag

In 1889 kwam wel de eerste particuliere Haagse elektriciteitscentrale in bedrijf. Het aantal verbruikers was gering en beperkte zich tot chique hotels, warenhuizen en voorname straten in het centrum. Dat veranderde toen in 1906 de gemeentelijke elektriciteitscentrale aan het De Constant Rebecqueplein in gebruik werd genomen. Initieel opgericht voor stroomlevering aan de elektrische tram, maar al snel werd er ook geleverd aan particulieren en startte de aanleg van elektrische straatverlichting. In 1917 besloot de gemeente alle gaslantaarns om te laten bouwen tot elektrische lantaarns. Op de foto uit 1919 wordt de gaslantaarn vervangen door elektrische straatverlichting.

Helaas zijn er nog geen personen gevonden die Hendrik persoonlijk gekend hebben en nu wat meer over hem kunnen vertellen en dus moeten we het doen met de feiten en wat die over zijn persoon zouden kunnen vertellen.

Hij was vast een interessant mens, een doorzetter, intelligent en iemand met een goede handelsgeest. Hij lijkt succesvol te zijn als handelsreiziger en eigenaar van een sigarenwinkel en dus vermoeden we dat hij een aimabel en charmant mens geweest moet zijn, eigenschappen die bij die beroepen belangrijk zijn.

De omstandigheden zijn voor hem in zijn jaren als jong volwassene niet heel gunstig. Beide ouders zijn vanwege een andere reden afwezig en hij krijgt waarschijnlijk weinig kans om een opleiding te volgen. Zeker zal hij van huis uit geen cent meegekregen hebben om zaken op te bouwen. Hij heeft zich hier niet door laten ontmoedigen en heeft zich door ongetwijfeld hard werken, maar ook door slimme keuzes te maken en het geluk naar zijn hand te zetten, een mooie positie verworven in de maatschappij.

Hij groeit op aan het einde van de negentiende eeuw, de tijd waarin veel verandert en er een basis wordt gelegd voor de huidige maatschappij, een tijd ook waarin liefdadige instellingen als paddenstoelen uit de grond schieten. Hij had hier gebruik van kunnen maken, zoals zijn moeder genoodzaakt was te doen, maar daar heeft hij het niet op aan laten komen. En daarmee legt hij een basis voor het nageslacht dat de door hem ingezette trend voortzet en de kansen grijpt die Hendrik zelf niet had.

Geboorte en jeugd

Hendrik wordt geboren op 7 maart 1870 als zoon van Hermanus Daniel Antonius Jansen en Theodora van der Meer. Hij is de vierde zoon van dit echtpaar. Zijn oudere broers zijn Hermanus (ruim 4 jaar ouder), Hubertus (3 jaar ouder) en Daniël (1 jaar ouder). Hij zal waarschijnlijk het meest met zijn één jaar oudere broer opgetrokken hebben.
Zijn jeugd zal niet altijd even gemakkelijk geweest zijn. Arm was het niet, want zijn vader had werk, hij was letterzetter en dat is wellicht ook best redelijk betaald werk geweest.
Wat wel zwaar geweest moet zijn is, dat de vier kinderen die na Hendrik geboren worden allemaal maar een aantal maanden leven en dat betekent dat er gedurende een periode van ca. 8 jaar veel jaren van rouw en verlies geweest zijn. Ook een oom die waarschijnlijk veel betekende voor het gezin komt in die periode te overlijden. Kortom, het zal lang niet altijd een gezellige boel geweest zijn.
Buiten dat sterft vader in 1889. Hendrik is dan 19 jaar oud. Er zijn aanwijzingen dat zijn vader al eerder problemen gehad moet hebben en ook dat zal het voor hem niet gemakkelijker gemaakt hebben.

18700307 - geboorteakte van Hendrik Jansen
Geboorteakte van Hendrik

 

Hendrik lijkt niet lang na het overlijden van zijn vader te verhuizen naar een kamer in het Bezuidenhout. Zijn jongste broertje, Paulus, komt in een weeshuis terecht, wellicht zijn jongste zusje, Paula, ook. Dit is vast omdat moeder Theodora regelmatig verblijft in het krankzinnigengesticht zoals dat indertijd heet. Het kan bijna niet anders dat Hendrik zich hier ook zorgen over gemaakt heeft, maar het is ook voor te stellen dat hij nog niet het inkomen had als jonge man om iets voor Paulus en Paula te doen. Hij heeft ook geen eigen huis, noch is hij getrouwd. Al met al zullen zijn jaren als jong volwassene niet zorgeloos geweest zijn.

Rechts een afbeelding uit 1900 van publiek dat te hoop gelopen is, voor wat is niet duidelijk, op het Slijkeinde. Om een idee te krijgen van het straatbeeld uit de tijd dat Hendrik zo rond de 30 jaar oud is. Sommigen op de foto zijn iets chiquer gekleed dan anderen, ongetwijfeld de grootste kwajongen uit de buurt staat pontificaal vooraan, armen over elkaar.

Huwelijk

18981003-hc-eerste-aankondiging-huwelijkHendrik trouwt op 12 oktober 1898 met de twee jaar jongere Cornelia Onderwater. De huwelijksaankondiging wordt op 2 oktober gedaan en staat in de Haagsche Courant van 3 oktober rechts te zien.

Cornelia wordt op 17 augustus 1872 geboren in Zoeterwoude als dochter van Cornelis Onderwater, bouwman (landbouwer) en melkverkoper en Anna van der Poel. Op de huwelijksakte wordt vermeld dat Cornelia winkelierster is en Hendrik handelsreiziger. Twee jaar later, op de geboorteakte van zoon Cornelis staat dat Hendrik winkelier is.

Voor het huwelijk woont Cornelia in Leiden vanaf 24 augustus 1896. Ze overlijdt in Den Haag op 58 jarige leeftijd op 2 augustus 1931. Er is een bidprentje van bewaard gebleven. Zie ook de pagina die aan haar en een aantal van haar voorouders gewijd is.

Twee jaar later trouwt Hendrik met de twee jaar jongere Anna Elisabeth van Os, in 1932 gescheiden van Hendrik Schuurman, daarvoor weduwe van August Frederich Heussler.  Anna is dochter van Jozeph Frederik Nicolaas van Os en Adriana Cornelia Bol en komt ter wereld in Voorschoten op 17 oktober 1871. Ze overleeft Hendrik en komt op 84 jarige leeftijd te overlijden op 28 december 1955 in Den Haag.

Bevolkingsregister Den Haag Hendrik Jansen
Bevolkingsregister Den Haag van 1913

Kinderen

Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats
Theodora Paulina 31 juli 1899 Den Haag – Zuid-Holland
Cornelis Leonardus 10 november 1900 Den Haag – Zuid-Holland
Hendricus Hermanus 14 april 1906 Den Haag – Zuid-Holland
Wilhelmus Leonardus 14 april 1906 Den Haag – Zuid-Holland
NN (levenloos geboren) 16 mei 1907 Den Haag – Zuid-Holland

Dochter Theodora Paulina

19190312-hc-naaister-gevraagdTheodora Paulina trouwt als ze 22 jaar oud is op 25 januari 1922 met Antonie Simon Hemmes, 23 jaar oud, klerk bij de Gemeentewerken. Er staat in de akte dat ze kostuumnaaister is. Drie jaar eerder op 21 maart 1919 wordt de advertentie links in de Haagsche Courant geplaatst. Het lijkt er op alsof Theodora een eigen bedrijfje runt vanuit het huis, of misschien vanuit de winkel van haar ouders.

 

Zoon Hendricus Hermanus

Hendricus Hermanus overlijdt op 8 augustus 1980. Hij is 74 jaar oud geworden. Hij was getrouwd met de in 1906 geboren en in 1992 overleden Jacoba Maria Blangé.

Zoon Wilhelmus Leonardus

Hij trouwt in Nootdorp op 22 februari 1933 met de in Nootdorp geboren Geertruda Johanna van Venrooij. Bruid en bruidegom zijn even oud. Links de huwelijkse afkondiging van 4 februari van dat jaar in de Haagsche Courant.

Op de huwelijksakte staat dat vader Hendrik 62 jaar oud is en nog steeds aan de slag want er staat een beroep vermeld; reiziger. Willem is winkelier. De vader van Geertruda is metselaar.

Wonen

Bezuidenhout 50

In het bevolkingsregister staat dit adres bij de naam van Hendrik geschreven. Het is doorgehaald. Hij woont hier al 1895 mogelijk al er voor. In 1898 zien we in de krant dat er ene Driessen woont, misschien woont hij bij deze persoon of deze familie in, in ieder geval wonen ze er ten minste nog tot 1912. In 1915 woont er de douairière Johanna W.P. Sloet van Toutenburg, een tante van de dichter J.H. van Rossem.
In de dertiger jaren lijkt het een pension te zijn. Het is aannemelijk dat dit ook al in de tijd dat Hendrik er woonde het geval was.
Heden ten dage bestaat Bezuidenhout als straatnaam niet meer. Misschien moeten we lezen Bezuidenhoutseweg 50. Dat is een prachtig pand, groot genoeg om er een pension te houden. Op de foto is nummer 50 het linker pand. De foto is uit 1968.

Poeldijksestraat 40

Op enig moment voor 1901 woont Hendrik waarschijnlijk in de Poeldijksestraat. Hij heeft eerst op Bezuidenhout 50 gewoond. De aantekening in het bevolkingsregister is gemaakt onder de kolom “Ambt, Hoofdbedrijf of Bedrijf, waarvoor men het hoogst is aangeslagen”, maar het is vast een woonadres.

Als dat zo is, dan mogen we aannemen dat dit de woning is waar hij met zijn echtgenote vlak na het huwelijk in 1898 intrekt.

De Poeldijksestraat ligt in de Schilderswijk en wordt later, als Hendrik al lang en breed is verhuisd, bekend omdat het de grootste prostitutiestraat in Den Haag is, tot 1999 als de huizen worden gesloopt.

Jan van Gojenstraat 39

Uit het bevolkingsregister blijkt ook dat Hendrik gewoond heeft in de Jan van Gojenstraat 39  (vanaf 9 november 1901) en korte tijd in de Jan van Gojenstraat 67 (vanaf 27 maart 1933 tot 27 juli van dat jaar). Tegenwoordig wordt de straatnaam gespeld Jan van Gojenstraat. In de tijd van Hendrik als Jan van Goyenstraat en in het bevolkingsregister is de spelling van Goijen. Soms zien we ook de variaties van Goojen, van Gooyen en van Gooijen.

1910-krantenknipsel-badhuis-jan-van-gojenstraatEr was ook een badhuis in de straat waarschijnlijk op nummer 92.

De bouw werd goedgekeurd in 1908 en volgens het krantenbericht uit de Haagsche Courant werd er door het Gemeentebestuur overgedragen in 1910.

Misschien hadden Hendrik en Cornelia een badkamer met douche of bad, maar misschien ook niet en dan zullen ze vast van dit badhuis gebruik gemaakt hebben. Anders toch hun buurtgenoten en klanten wel. Lees hier meer over badhuizen.

Van Gojenstraat 39

Op de foto gemaakt net voordat de huizen in de van Gojenstraat gesloopt werden aan het einde van de zeventiger jaren, staan nummers 47 op de voorgrond links naar 1. In het midden van de eerste rij huizen lijkt er een voormalige etalage te zijn, die ter hoogte van nummer 39 lijkt te zijn. Waarschijnlijk is dit nog het winkelpand waar de Jansens hun sigarenmagazijn hebben. De rechter foto is een detail van de linker. De indruk die de foto maakt is nogal armoedig en de huizen werden ook niet voor niets gesloopt. In de tijd van Hendrik hebben de straten er wel goed uitgezien en hij woonde zeker niet in een armoedige buurt en het huis zal op de foto te zien best ruim geweest zijn.
De Schilderswijk was aanvankelijk geen volksbuurt, maar werd dat in de loop van de jaren wel. Veel van de huizen werden gebouwd door speculanten en waren niet voor de eeuwigheid gebouwd. Dat zorgde uiteindelijk voor een leegloop van de Schilderswijk in de dertiger jaren en Hendrik was één van degenen die wijselijk vertrok uit de wijk.

 1973-jan-van-goyenstraat-39-in-het-midden1973-jan-van-goyenstraat-47-1

Jan van Gojenstraat 67

Hendrik woont in 1933 maar een krappe 5 maanden op dit adres van maart tot juli. Het is het jaar van zijn tweede huwelijk (25 juli). In de Haagsche Beeldbank vinden we een foto uit 1973 van dit adres en een verhaal geschreven door H.J. Slegten. Het is helaas niet duidelijk wanneer het verhaal zich afspeelt, maar het kan zijn dat Hendrik ingewoond heeft bij de familie Slegten of bij de bewoners die er voor deze familie woonde. Hij zal toch niet de moeite genomen hebben om alles in te richten voor 5 maanden om vervolgens weer te vertrekken. De meubelmakerij zal hij ook hebben gekend. Twee van zijn zoons zijn in hun jonge jaren meubelmaker, misschien was de heer Kaat wel een tijdje werkgever van één of beiden.

H.J. Slegten – 13 februari 2002
1973-jan-van-goyenstraat-67‘Op deze foto staat het huis nog waar ik mijn jeugdjaren heb doorgebracht. Waar de meneer loopt net voorbij de erker op nummer 67. Net voor de erker woonde mijn grootouders familie Kaat. Opa had in het begin van zijn carrière een meubelmakerij op zolder (het portiek op dus) en later uiterst rechts op de foto een meubelmakerij op de begane grond. De poort voor de erker was een ingang en stalling voor de vrachtauto’s van van Eck. De andere donkere deuren waren werkplaatsen van van Eck. Hier werd nogal eens gelast. Alle kwalijke dampen kwamen dan door de vloer naar boven en stonk het huis dagenlang.’

 

Jan van Goyen

jan-van-goyen-zicht-op-den-haagJan Josephsz. van Goyen werd geboren in Leiden op 13 januari 1596 en overleed in Den Haag op 27 april 1656. Hij was een Nederlands landschapsschilder uit de Gouden Eeuw. Van van Van Goyen zijn veel schilderijen bewaard gebleven van rivieren, meren, kanalen, zandwegen, duinen of strand in de omgeving van Den Haag, Rotterdam, Delft, Dordrecht, Leiden, Gouda, Rhenen, Arnhem, Nijmegen, Emmerik en Kleef. Hij schilderde dus vooral landschappen, zee- en stadsgezichten. We kennen geen portretten, historiestukken of stillevens van hem.

Loosduinseweg 989

Vanaf 27 juli 1933 woont Hendrik op de Loosduinseweg 989. De aanleiding om te verhuizen zal mogelijk zijn tweede huwelijk geweest zijn in combinatie met een veranderende Schilderswijk. Het huis bestaat nog.  De huizen op de Loosduinseweg zijn statig en Hendrik zal waarschijnlijk goed gespaard hebben en van een fijne oude dag genoten hebben na hard gewerkt en goed gehandeld te hebben.

1935 Loosduinseweg Den Haag
Loosduinseweg in 1935. Hendrik woonde in één de huizen die links op de foto te zien zijn.

Beroep

SigarenmakerHet beroep van Hendrik was handelsreiziger maar ook winkelier en sigarenmaker. Al deze zaken hangen samen. Hij heeft waarschijnlijk al vanaf 1898, dus vanaf zijn huwelijk, een sigarenzaak in de Jan van Gojenstraat. .

Ook zijn echtgenote Cornelia is ten tijde van het huwelijk winkelierster. Misschien is zij zelfs wel werkzaam bij Hendrik voor het huwelijk, in ieder geval werkt zij later in de zaak. Dat moest waarschijnlijk wel omdat Hendrik als handelsreiziger vaak op pad geweest zal zijn.

Het sigarenmagazijn

18971116-hc-manufacturen-vertrek-goyenstraatAan het einde van het jaar er voor valt in de Haagsche Courant te lezen dat de manufacturenzaak die in de Jan van Gojenstraat 39 gevestigd is de deuren gaat sluiten. In 1901 woont Hendrik met zijn gezin op dit adres volgens het bevolkingsregister. Er is geen spoor van een andere winkel die op dit adres gevestigd is in de periode 1898 – 1901, dus waarschijnlijk runt Hendrik de zaak al eerder dan 1901.

19100511-haagsche-courant-sigarenzaak-promenadewagenkinderwagen-ca-1900Romano sigarenbandjeIn 1910 weten we het zeker, er is een sigarenwinkel gevestigd in de van Gojenstraat 39. De Jansens (nemen we aan – er is natuurlijk ook altijd nog de mogelijkheid dat ze voor een ander de wagen te koop zetten) bieden een promenadewagen te koop aan vanwege een gebrek aan ruimte. Dit is waarschijnlijk een kinderwagen. En als we rechts de foto bekijken van een model uit die tijd, dan snappen we waarom het onding in de weg gestaan heeft. Het zal niet de enige reden geweest zijn om afstand te doen van dit vervoersmiddel. In 1910 is Cornelia 38 jaar oud en het laatst geboren kind is in 1907 doodgeboren ter wereld gekomen. Er zal geen kinderwens meer geweest zijn en misschien ook niet de verwachting dat er nog gezinsuitbreiding zou komen.

19241003-hc-gevonden-voorwerpenIn 1924 wordt er in de Haagsche Courant vermeld dat er een griffelkoker gevonden is.

19241105-bericht-van-inzet-vgoyenstr-39Tenslotte wordt het adres nogmaals in de krant genoemd op 5 november 1924 als er een bericht van inzet verschijnt in diverse kranten waaronder de Haagsche Courant waaruit blijkt dat er een flink aantal panden in de Jan van Gojenstraat geveild is waaronder het pand waar de familie Jansen woont en bedrijf voert. Uit het bevolkingsregister blijkt dat het gezin er wel gewoon blijft wonen en dus ook waarschijnlijk werken. Pas na het overlijden van Cornelia in 1931, vlak voor zijn tweede huwelijk verhuist Hendrik naar de Jan van Gojenstraat 67 in maart 1933. Vlak na zijn huwelijk in juli 1933 verhuist hij met zijn vrouw naar de Loosduinseweg 155.

veenkade
Links de Veenkade rond 1924

De auto

Hendrik maakt mee dat de eerste (of in ieder geval één van de eerste, er is nog wat discussie over) aangeschaft wordt door een bewoner van Den Haag. Hij is dan in de twintig en de kans is groot dat hij het vehikel heeft zien rondtoeren. In ieder geval heeft hij de ontwikkeling van de auto en de drastische toename van het aantal auto’s meegemaakt. Misschien was hij zelf ook nog eigenaar van een auto. Op zich zou dat zeker handig geweest zijn omdat hij immers ook handelsreiziger was.  Om meer te lezen over de eerste auto’s in Nederland klik hier.

Eerste Wereldoorlog

Hoewel Nederland neutraal blijft tijdens de Eerste Wereldoorlog, is er wel degelijk een grote impact op het land en ook in Den Haag zijn de gevolgen goed merkbaar. Zo neemt Den Haag 1.500 vluchtelingen uit België op. Dat is nog niets vergeleken bij andere regio’s. Nederland, dat in die tijd 6 miljoen inwoners heeft, huisvest uiteindelijk 1 miljoen vluchtelingen op die hoofdzakelijk uit België komen.

Langzamerhand ontstaat er een steeds nijpender gebrek aan voedsel, met name aan het basisvoedsel brood en aardappelen. Bijvoorbeeld is het moeilijk om de tarwetransporten vanuit de Verenigde Staten doorgang te laten vinden en men moet uiteindelijk overschakelen op ander graan zoals rogge. Er zijn ook vele monden meer te voeden.

Vooral in de grote steden wordt de situatie ernstig en dus ook in Den Haag. Dat leidt in april 1918 tot rellen en opstootjes. Vrouwen en kinderen plunderen bakkers- en kruidenierswinkels in de Zeeheldenbuurt. De politie moet de hulp inroepen van de marechaussee. Op 12 april vallen er zelfs twee doden en raken veertien personen gewond. Als gevolg schermen de winkeliers in het centrum van de stad hun etalages af met houten planken om plundering en beschadiging van hun winkels tegen te gaan. Op de foto kunnen we zien hoe dat er uitzag. De hele maand blijft het nog onrustig totdat de aanvoer van vers eten weer op gang komt.

Het gezin Jansen heeft dus geluk dat ze geen winkel houdt in het centrum. Toch zal er extra alertheid geweest zijn. De rel had ook kunnen overslaan naar andere delen van de stad.

In 1918 is de tweeling pas 12 jaar oud, Cornelis is 17 en oudste dochter Theodora wordt in dat jaar 19.
De tweeling, maar misschien ook de oudste twee kinderen hebben mogelijk last gehad van het vanaf het begin van de oorlog door de gemeente beschikbaar stellen van 47 schoolgebouwen aan het leger. De betrokken leerlingen verhuisden naar andere scholen, door het tekort aan lokalen moesten de schooltijden worden aangepast. Veel kinderen gingen bijvoorbeeld alleen ’s ochtends of ’s middags naar school, waardoor voor sommige vakken minder uren beschikbaar waren.

Het schilderij van de Belgische vluchtelingen is gemaakt door Piet van der Hem.

Jaren 20-30

jaren-20-dagje-strandIn de jaren 1920 tot 1930 zijn Hendrik en Cornelia vijftigers, het land begint weer op te krabbelen na de Eerste Wereldoorlog, de kinderen zijn de deur uit en ze staan beiden nog vol in het leven. Ze runnen een sigarenmagazijn en mogelijk is Hendrik dan nog handelsvertegenwoordiger. De tijd om te gaan genieten van het leven breekt aan. Hoewel een eigen winkel best hard werken was, was er nu de zorg voor de kinderen achter de rug was, meer vrije tijd. Tijd om naar de radio te luisteren, om op visite te gaan bij de kinderen en vrienden, te verpozen op de boulevard van Scheveningen en om naar de bioscoop te gaan.
Er was keus in bioscopen, zo waren er bijvoorbeeld Olympia en Asta. Ze konden daar films zien van onder andere Hitchcock en Chaplin. Als voorprogramma was er het Polygoon journaal.

Via de onderstaande link zijn items uit de Polygoon journaals van 1920-1930 te zien om een beeld te krijgen wat er zoal gebeurde, maar ook hoe het dagelijks leven er uit zag in die jaren en wat Hendrik en Cornelia meemaakten als vijftigers.

Bij het aanklikken van de link download je het bestand van een kleine 8Mb. Download videobestand Polygoon journaal 1920-1930
Of kijk op Youtube naar een andere video van het Polygoon journaal 1920 – 1930.

 

Geloofsgemeenschap

19310803-hc-overlijdensadv-cornelia-onderwater1908-h-hartkerk-hobbemastraatHet gezin Jansen is Rooms Katholiek en dat kan niet duidelijker worden dan in de rouwadvertentie die Hendrik op 3 augustus 1931 laat plaatsen na het overlijden van Cornelia.
In de advertentie is te lezen dat de dienst gehouden zal worden in de Heilige Hartkerk in de Hobbemastraat. De volledige naam van de kerk is R.K. parochiekerk Heilige Hart van Jezus aan de Hobbemastraat. Het ontwerp was van de Scheveningse architect Wilhelmus Bernardus van Liefland en de kerk werd Ingezegend in 1894.

Wegens teruglopend kerkbezoek is de kerk gesloopt in 1974.

1930-interieur-hh-kerkDe devotie tot het Heilige Hart van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit in de Rooms-katholieke Kerk. De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus’ Hart. Een passage uit het Evangelie volgens Johannes, waar Jezus’ zijde door een lans doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in deze mystieke vroomheid een grote rol. Daarbij is het hart van de Gekruisigde doorboord en bron van de sacramenten en van de Kerk.

geestelijken-van-de-hh-kerkAan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw kreeg de Heilig Hartverering nieuwe impulsen, onder invloed van het Eerste Vaticaans Concilie. Het werd een van de kernsymbolen in de katholieke sociale doctrine in de strijd tegen het opkomende socialisme. Vandaar ook waarschijnlijk de bouw van de kerk in de Hobbemastraat. De vraag is of het gezin Jansen zich bij deze kerkgemeenschap aansloot uit principe of omdat het een katholieke kerk was die dicht bij hun huis was.

Op de bovenstaande afbeeldingen is het exterieur te zien op een prentbriefkaart van 1908, het interieur op een foto uit 1930 en de vier geestelijken zijn rond 1930 gefotografeerd. Waarschijnlijk hebben Cornelia en Hendrik deze mensen ontmoet en hebben zij gepredikt in de kerk.

st-barbara2Het St. Barbarakerkhof bestaat nog, het graf van Cornelia niet meer. In 1931 was het een relatief nieuw kerkhof. Het is in 1920 aangelegd onder leiding van architect Nicolaas Molenaar, een leerling van de beroemde kerkenbouwer P.J.H. Cuypers.

Overlijden

Hendrik overlijdt in Den Haag midden in de Tweede Wereldoorlog op 5 januari 1943. Hij is 72 jaar oud geworden.


Overlijdensakte van Hendrik. Het valt op dat hij overleden is gevonden om 5 uur in de ochtend. Dat is er op de akte bijgeschreven.
Bronnen en foto’s: familie-onderwater.nl, Haags Gemeentearchief, Delpher, Limburgonderneemt.nl, Wiewaswie, schilderij van Joseph Israëls uit 1872 ‘Kinderen der zee’, Haagsche Courant, Tresoar, Wikipedia over Heilig Hart verering, website St. Barbara kerkhof, Youtube – film Polygoon journaal gedownload door Karst Wensink, historiek.net/denhaag-rond-1900, Haags Gemeentemuseum

 

Terug naar het schema
menu
(afgeschermd)