Hermanus Daniel Antonie Jansen

Hoofdpersoon: Hermanus Daniel Antonie Jansen
Ouders: Hermanus Laurentius Jansen en Cornelia Wilhelmina Johanna van Alff
Geboorte: 2 oktober 1840, Den Haag – Zuid-Holland
Huwelijk: 23 augustus 1865, Den Haag – Zuid Holland
Huwelijkspartner: Theodora van der Meer
Overlijden: 7 september 1889, Gouda – Zuid-Holland

Geboorte

Hermanus Daniel Antonie staat er op de onderstaande geboorteakte. Zoals dat wel vaker het geval is, worden er later nogal wat varianten op die namen in de aktes aangetroffen. Zo wordt Daniel ook wel geschreven als Daniël en Antonie wordt Antonius of Anthonius. Bij zijn huwelijk wordt wel de naam uit de geboorteakte aangehouden. Aangezien Hermanus toen letterzetter was en dus kon lezen en schrijven, gaan we ervan uit dat de spelling van de namen in de geboorteakte ook is zoals de ouders het bedoeld hebben en de correcte spelling.

De naam Hermanus komt van zijn vader, die ook zo heet, de naam Daniel is de naam van de vader van vader Hermanus. Waar de naam Antonie vandaan komt is niet zeker, maar opa Daniel gebruikt de naam voor zijn kinderen (ook in de vrouwelijke vorm). Mogelijk is het de naam van de vader van opa Daniel. In de familie van moeder Theodora  komt de naam zo te zien niet voor, ook niet in de vrouwelijke vorm.

18401003-Geboorteakte Hermanus Daniel Antonie
Geboorteakte van Hermanus Daniel Antonie

Huwelijk

Oude stadhuis in Den HaagOp 23 augustus 1865 treedt Hermanus in het huwelijk met de twee jaar jongere Theodora van der Meer. Er staat een huwelijksaankondiging in Het Dagblad voor Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage in de oplage van 13 augustus. 18650813-dagblad-van-zuid-holland-en-sgravenhage-aankondiging-huwelijkZij is dan 22 jaar oud en minderjarig. Omdat haar beide ouders overleden zijn, tekenen er twee voogden voor haar op de akte: Dirk Erkelens, metselaar en Hendrik Oldersom, zonder beroep. Dirk Erkelens is haar zwager, de echtgenoot van oudere zus Engelina.

Het is een vruchtbaar huwelijk, de eerste vier kinderen worden in een tijdsbestek van vijf jaar geboren, allemaal jongens. Het eerste kind, Hermanus Hubertus komt al drie maanden na de huwelijksdatum te wereld. De benjamin wordt in 1885 geboren, zoon Paulus.

In 1889 gaat het helemaal mis, want dan komt het hoofd van het gezin en de kostwinner Hermanus te overlijden. Zie hoe het Theodora verder vergaat op de pagina die aan haar gewijd is.
Voor een overzicht van gebeurtenissen in Den Haag ten tijde van het huwelijk van Hermanus en Theodora klik hier.

Kinderen

Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats
Hermanus Hubertus 20 november 1865 Den Haag – Zuid-Holland
Hubertus Johannes 12 januari 1867 Den Haag – Zuid-Holland
Daniël Johannes 26 februari 1869 Den Haag – Zuid-Holland
Hendrik 7 maart 1870 Den Haag – Zuid-Holland
Engelina Theodora Paulina 4 maart 1873 Den Haag – Zuid-Holland
Paulina Maria Anna 24 februari 1874 Den Haag – Zuid-Holland
Theodorus Paulus 15 april 1875 Den Haag – Zuid-Holland
Paulus Theodorus 1 april 1878 Den Haag – Zuid-Holland
Theodora Engelina 11 november 1876 Den Haag – Zuid-Holland
Paulina Jeanne Maria 1 juli 1881 Den Haag – Zuid-Holland
Paulus Hendrik 25 juni 1885 Den Haag – Zuid-Holland

De volgende kinderen overlijden heel jong:
Engelina Theodora Paulina geboren in 1873. Ze overlijdt als ze 4 maanden oud is op 16 juli 1873.
Paulina Maria Anna geboren in 1874. Overleden op 25 september 1874, ze is dan 7 maanden oud.
Theodorus Paulus geboren in 1875. Overlijdt als hij 3 maanden oud is op 26 juli 1875.
Paulus Theodorus geboren in 1878. Hij overlijdt op 2 september 1878 als hij pas 5 maanden oud is.

De naam Paulus lijkt belangrijk te zijn. Waarschijnlijk is dit een vernoeming van de broer van Herman Paulus Hendrik die op 35 jarige leeftijd overlijdt (16 maart 1887).

Beroep

Hermanus is letterzetter. Dat valt te lezen in een geboorteakte uit 1864 waarbij Hermanus getuige is, ook op twee trouwaktes waarbij hij ook als getuige staat aangemerkt uit 1872 en 1875.

LetterzetterDe letterzetter is werkzaam in dat deel van het drukkersbedrijf, dat men de hoog- of boekdrukkerij noemt.

In de tijd van Hermanus zal er met de hand gezet zijn, handzetterij. Handzetterij  is het bijeenrapen van letters en lettertekens om zetsels te vervaardigen. De letters worden bewaard per soort en per grootte in laden, die in de grafische wereld kasten heten, zie de foto bovenaan de pagina. Een letterlade is verdeeld in een boven- en een onderkast, die een geheel vormen en waarin de letters niet in alfabetische volgorde worden opgeborgen, maar volgens een systeem van praktische overweging. In de bovenkast worden o.a. de kapitalen (hoofdletters) bewaard, in de onderkast de kleine letters, leestekens en het letterwit, waarmee men de ruimte tussen de woorden opvult.

Het gereedschap van een letterzetter bestaat onder andere uit:

Zethaak

ZethaakDe zetter gebruikt een zethaak om met de hand de losse letters tot regels te zetten. Deze regels worden verzameld op een ‘galei’

Galei

GaleienEen metalen of houten blad met aan drie zijden opstaande randen, waarop de zetter, telkens als de zethaak vol is, de gezette regels plaatst tot er genoeg zetsel is om een bladzijde op te binden.

Touwtje en els

Opbinden van zetwerkMet een touwtje wordt het zetsel ingebonden. We zien ook de els op de foto die ook gebruikt wordt om eventueel verkeerd gezette letters, of beschadigde letters uit het zetsel te wippenels

Functies

lettersVerschillende functies (in de tijd van Hermanus) zijn:
*De leerlingzetter begint met het distribueren van gebruikte zetsels, ze terugleggen op de goede plaatsen in de kasten.
*De platzetter zet vooral platte teksten, d.w.z. de teksten voor kranten, tijdschriften, boeken, polisvoorwaarden e.d., een bezigheid die later in belangrijke mate door zetmachines werd overgenomen.
*De smoutzetter vervaardigde zetsel voor meer gecompliceerde objecten als handels-, reclame- en familiedrukwerk.
*De tabelzetter zette met de hand staat- en tabelwerk: formulieren, cijfertabellen, statistieken, kasboeken e.d.

Beroepsrisico

Het was een eerzaam beroep, letterzetter. Deze moest nauwkeurig te werk gaan en goed kunnen lezen en daarmee was het zeker niet een van de minste beroepen die je kon uitvoeren. Het is niet direct te verwachten, maar het was niet een vak zonder risico’s. Dat had vooral te maken met de stoffen die vrijkwamen uit de inkt. Zo hing er in de drukkerijen veel loodstof in de lucht en het kwam regelmatig voor dat de werknemers hieraan overleden. Loodstof veroorzaakt allerlei nare klachten zoals:
Aantasting bloedvorming wat bloedarmoede kan veroorzaken en dat uit zich in vermoeidheid
Aantasting gladde spieren bloedvaten en darmen(darmkolieken)
Aantasting van het zenuwstelsel(hersenen) resulterend in hoofdpijn, depressie, paniekaanvallen, verminderde eetlust later ook verlammingen.

Getuige

Hermanus wordt een aantal keer in aktes genoemd als getuige.

Jaar Gebeurtenis Info over Hermanus in de akte
1864 Geboorte van Wilhelmus Franciscus Fonderie, een zoon van zijn zus Diederica Louisa Jansen en van Wilhelmus Christiaan Fonderie, baardscheerder Beroep van Hermanus is letterzetter, hij is 24 jaar oud
1872 Huwelijk tussen Johannes Jacobus Kruller, letterzetter en Maria Gijzeman Hermanus is 33 jaar oud en nog steeds letterzetter, dus vast collega van de bruidegom
1875 Huwelijk tussen Petrus Joseph Bender, koopman en Johanna Elizabeth Brugger, dienstbode Hermanus is 34 jaar oud en letterzetter. Relatie tot het bruidspaar is vooralsnog onduidelijk

Overlijden

houtmanplantsoen-bij-de-fluwelensingel-in-gouda

Hermanus overlijdt in Gouda op 6 of 7 september 1889. Hij wordt op 7 september opgehaald uit de Fluweelensingel aldaar. Bij overlijden is Hermanus pas 48 jaar oud, hij laat een heel gezin achter, waarvan het jongste kind, Paulus, nog maar 3 jaar oud is.

18890908-rouwadvertentie-haagsche-courant-hermanusOp 8 september staat er een rouwadvertentie in de Haagsche Courant.
Ga naar de speciale pagina over het overlijden van Herman

Datum Adres Uitleg Foto
8 september 1889 van Dijckstraat 44 In de rouwadvertentie staat dat het woonadres van de familie de van Dijckstraat 44 is. Deze straat ligt in de Schilderswijk. Rechts een foto van de straat gemaakt in 1930.

Theodora schrijft ook in het bericht dat Herman 7 kinderen achterlaat. Dat zijn:
Hermanus Hubertus geboren in 1865 – overlijdt na 1813
Hubertus Johannes geboren in 1867 – trouwt in 1891
Daniël Johannes geboren in 1869 – trouwt in 1897
Hendrik geboren in 1870 – overlijdt in 1943
Theodora Engelina – geboren in 1876 – overlijdt in 1892 (16 maart), ze is dan pas 15 jaar oud
Paulina Jeanne Maria geboren in 1881 – overlijdt in 1955
Paulus Hendrik geboren in 1885 – trouwt in 1912

1930-van-dijckstraat
Bronnen en foto’s: genealogie-info.nl, Haags Gemeentearchief, Familysearch, Drukkunstmuseum, Museum Plantin-Moretus, emday.nl, Wikipedia, historie.hdpnet.nl, Foto van de Fluwelensingel van Gouwenaar, Wikipedia, Streekarchief Midden Holland
Terug naar het schema
menu
(afgeschermd)