Onderzoek van Jos van de Kamp

Jos van de Kamp is een nazaat van de op 15 maart 1871 geboren Gerardus van de Kamp, zoon van Petrus Hendricus Everhardus van de Kamp.
Hij heeft gedurende decennia genealogisch onderzoek gedaan naar zijn voorouders en heeft daarover verschillende boeiende verhalen geschreven. Een deel van die verhalen zijn verwerkt op de pagina’s van de betreffende van de Kamps op deze site. Een deel heeft geen betrekking op personen waarover op deze site geschreven is, maar betreffen andere takken van de Kamp.
Omdat dit wel verwanten zijn en de verhalen interessant, zijn ze ook op deze site gepubliceerd en te lezen via onderstaande links.
We beginnen onderstaand met zijn inleiding, daarna volgt het menu.

Inleiding

Tussen 1411 en ca 1650 vinden we in het ‘Niederrhein’ gebied, ongeveer tussen Kleef en Kalkar, regelmatig naamsvermeldingen. Hieraan kunnen echter nog geen relaties gekoppeld worden.
Behalve in Nederland leven er in deze omgeving tussen Kleef en Kalkar thans nog vele families Van de Kamp.

Uitgewaaierde geslachten vinden we in de USA, o.a. in Californië. Hier werd in 1915 door Theodore van de Kamp de Van de Kamp’s Holland Dutch Bakers opgericht.

Mr. Dr. J.L.J. van de Kamp publiceerde in ‘De Nederlandse Leeuw’ nrs 9 en 10 van 1957: Nog een tak afstammelingen van Willem de Zwijger.

Vanaf 1785 kwamen de eerste Van de Kampen naar Nederland. Via Oud-Zevenaar, toen nog een Kleefs gebied, Lobith en Elst (Gld) en even later ook via Rotterdam en Amsterdam. Door talrijke gezinsuitbreidingen verspreidde de familie zich in Nederland zeer snel.

Andere van de Kampengeslachten treffen we in het Noorden van ons land aan, zoals ook in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.
Van de Veluwse Van de Kampengeslachten is mij bekend dat zij pas na Napoleon deze naam zijn gaan gebruiken. Die laatsten hebben in zekere zin geen relatie met ons.
De naam Van de Kamp, een zogenaamde toponiem (een veldnaam) kan overal zijn ontstaan. Maar de oorsprong van onze naam komt uit het Nederrijnse gebied van het Kleefse Land.

Jos van de Kamp

Publicaties van Jos

Van de Kamp afstammelingen van Willem de Zwijger
Van de Kamp’s Holland Dutch Bakers
Oud-Zevenaarse familie van de Kamp
Pastoor Johann van de Kamp uit Uedem
Een antwoord leid vaak tot nieuwe vragen
Gerard van de Kamp contra pastoor van Rossem

Naar schema van de Kamp